Vallavanema vastus arupärimisele Viimsi Muusikakooli lastevanemate ühispöördumise teemal

12. novembri volikogu istundil esitasid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull vallavanem Laine Randjärvele arupärimis Viimsi Muusikakooli lastevanemate ühispöördumisest lähtuvalt.

Täna saabus arupärimisele kirjalik vastus, mille Viimsi Uudised avaldab muutmata kujul.

Lp Ants Erm

Lp Ivo Rull

Vastus arupärimisele seoses Viimsi Muusikakooli lastevanemate pöördumisega

Austatud volikogu liikmed,

Tänan teid käesoleva arupärimise eest, täpsustades, et käesoleva arupärimises viidatud ühispöördumine toodi vallavalitsusse 11.11.2019 tööpäeva lõpus.

Vastame Teie poolt püstitatud küsimustele punktide kaupa:

1.Kas Viimsi vallavalitsus võimaldab Viimsi Muusikakoolil jätkata tegevust eraldi hallatava asutusena?

Viimsi Muusikakooli tegevus jätkub ka peale uue maja valmimist praegusel kujul ehk õppetöö hakkab toimuma samade, Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel, mis seni on kehtinud. Muutub kooli nimi ja alates 2021 aastast füüsiline asukoht ning muusikakooli õpilased saavad õpinguid jätkata tunduvalt paremas keskkonnas kui praegu. Kogu uue rajatava huvialakooli kontseptsioon on algusest peale ülesehitatud ühtse juhtimise all oleva asutusena, sest ei ole mõistlik pidada ühes hoones kolme erinevat munitsipaalhuvikooli. Muusikaosakonnal on väga suur autonoomsus õppetöö korraldamisel. Seisan selle eest, et säiliks Viimsi Muusikakooli identiteet ja järjepidevus, et jätkuvalt oleks tagatud parim haridus, mida kinnitab ka koolidiplom, kus on selgelt kirjas, millise õppeosakonna ja mis mahus õpilane on lõpetanud ning selle pinnalt oma tal võimalik oma eriala kõrgematesse koolidesse konkursi alusel, nagu siiamaanigi, edasi õppima minna.

2.Miks pole Viimsi Muusikakooli hoolekogu hoolimata nende korduvatest vastavasisulistest taotlustest kaasatud Viimsi Huvikoolide ühendamise protsessi?

Viimsi vallavalitsus kuulutas koostöös Eesti Arhitektide Liiduga 17.06.2018 välja Viimsi Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli koondada hästi funktsioneerivasse, kaasaegsesse ning arhitektuuriliselt kõrgetasemelisse hoonete kompleksi huvialakool koos kõigi vajalike funktsioonidega.

Täna, vaid aasta hiljem on kogu see protsess jõudnud nii kaugele, et oleme valmis välja kuulutama ehitushanke. Ruumiprogrammide aruteludesse on vallavalitsus kaasanud kõikide huvikoolide juhid.

Alates käesoleva aasta oktoobrist on Viimsi vallavalitsusse tööle võetud Peeter Sipelgas Viimsi haridus- ja kultuurikeskuse projektijuhina, kelle tööülesandeks on Viimsi vallavalitsuse hallatava asutuse loomise edaspidine juhtimine, sh uue huvialakooli asutamine. Koolide juriidilise ümberkorraldamise protsessi on kaasatud nii Muusika- kui ka Kunstikoolid, kellega koostöös on valminud uue huvialakooli põhimääruse projekt, ruumilahendus, sisustuse ettevalmistus jm jooksvad korralduslikud teemad.

3.Kas Viimsi vallavalitsus kavandab korraldada kultuuri-ja hariduskeskuses „Artium“ ruumi jaotuse nõnda, et kõik muusikakooli ruumid asuksid kas ühel korrusel või vähemalt lähestikku?

Uue loodava huvialakooli ruumiplaanis said kaasa rääkida kõik majja minevad koolid ja korduvalt on ruumide asetusi muudetud. Sellise paigutusega olid lõpuks nõus nii muusika- kui ka kunstikool. Muusikakooli 19 ruumist 16 paiknevad 3. ja 4. korrusel. Muusikaõppeks mõeldud individuaalklassides on seinad maksimaalselt summutatud, akustika on paika timminud Eesti parim akustik Linda Madalik. Lisaks on muusika- ja kunstikooli korrused muust majast eraldi ja, et kahe korruse vahet mugavam käia oleks, saab kasutada ka lifti.

Lugupidamisega

 Laine Randjärv

Vallavanem

Viimsi Uudised

Jaga: