Oliver Liidemann: köisraudtee on üks võimalus Viimsi ummikute vähendamiseks

Viimsi volikogu liige Oliver Liidemann osales töörühmas, mis analüüsis Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostavust ja tasuvust.

Töörühma lõppraporti pole veel täies mahus avalikustatud, aga vastavalt kokkuleppele andis Oliver Liidemann Viimsi Uudistele võimaluse avalikustada selle mõningad osad. Täna avaldame köisraudteed puudutava analüüsi.

Köisraudtee

Köisraudtee on elektriliselt käitatava tehnoloogiana pälvinud üha enam tähelepanu kui võimalus ka linnalises liikuvuses ummiku- ja keskkonnaprobleeme leevendada. Seni leidsid köisraudteed kasutust valdavalt mägistes piirkondades või muude looduslike tõkete (nt jõed) ületamisel. Linnalisse kasutusse on need enamasti jõudnud vaid mainitud eeltingimuste korral. Samas pakutakse mõningates linnades lahendust välja ka tavaoludesse. Järgnevalt on ära toodud köisraudteede peamised eelised ja puudused.

Eelised

 • Iseseisev transpordisüsteem – ei sõltu muust liiklusest.
 • Elektriline – potentsiaalselt saastevaba ja CO2 vaba käitamine.
 • Sobib ka järskude tõusude ja muude looduslike takistuste (nt jõgi) korral.
 • Madal müratase.
 • Väljaspool terminale madal ruumivajadus.
 • Kõrge liiklusohutus.
 • Sujuv liikumine.
 • Gondlid on kerged – mootorit ega kütust ei tule kaasas kanda.

Puudused ja piirangud

 • Gondlite liikumiskiirus on piiratud tasemega 12 m/s ehk 43,2 km/h.
 • Veovõime kuni 4 000 reisijat tunnis jääb alla enamusele teistele massitranspordiliikidele.
 • Maksimaalne liini pikkus kuni 7 km (sh vahejaamad).
 • Töövõimeline vaid tuule kiiruse korral kuni 18 m/s, kahekaabliliste kallimate süsteemide korral kuni 25 m/s.
 • Vajab suhteliselt mahukaid kontroll- ja hooldustöid turvalisuse ja töökindluse tagamiseks.
 • Reisijate evakueerimise keerukus rikete või ohu korral.
 • Kiiremaid trossist eralduvaid gondleid kasutavad süsteemid on oluliselt kallimad, iga peatuskoht ehk terminal tõstab ehituse hinda oluliselt.
 • Gondlites ei ole kütte- ega kliimaseadmeid.
 • Negatiivne visuaalne efekt (kandepostid, terminalid) ja sellest tulenev madalam vastuvõetavus elanikkonnale, kuna trass kulgeb kõrgel hoonete vahel või kohal.

***

Varem on Viimsi ja Tallinna südalinna vahelise ühistranspordi ühe võimalusena näinud õhuraudteed (SkyWay) Viimsis elav ettevõtja Tarmo Maasel.

Viimsi Uudised

Jaga: