VIDEO! Piirkiiruse vähendamine põtrade kaitseks kütab kirgi

Lisatud Transpordiameti kommentaar!

Viimsilassed arutlevad elavalt, kas piirkiirust Randvere tee eri lõikudel peaks inimeste ja ulukite turvalisuse tagamiseks piirama.

 Randvere teel on kolmel lõigul lubatud sõita kuni 90 km/h ja Reinu teel ühel lõigul 70 km/h. Paraku ristuvad need moodsad ja muidu justkui turvaliselt rajatud teelõigud metsloomade väljakujunenud liikumisradadaga. Mis viib päris tihti õnnetusteni, milles saavad kannatada nii inimesed, loomad kui sõidukid.

Hiljuti postitas Viimsilaste Facebooki gruppi lühikese video Tädu kandis auto alla jäänud põdrast Randvere küla elanik Tarmo Maasel.

 

Tarmo Maasel kommenteeris teemat Viimsi Uudistele järgmiselt:

“90 km/h on Randvere tee antud lõigul liig mis liig. Seal kulgeb manatee kõrval ka aktiivselt kasutatav kergliiklustee. Näiteks Tädu kurvis on sageli valgustusposte maha sõidetud. Kuigi kurv jääb 70km/h alasse, siis paljud ei vaevu kiirust maha võtma. Rääkimata sellest, et põdrad lausa elavad selle tee ääres.

Ei teagi, kas vald peab seda teemat üksnes Transpordiameti (endine Maanteeamet) pärusmaaks? Aga arvestades, kui valvsad ollakse vallas iga puukuuri suhtes, siis natuke võiks aega kulutada küll näiteks turvalist kiirust kasutama kutsuvate plakatite paigaldamisele.”

Viimsi Uudiste toimetus osundab, et näiteks Viimsi alevikus Sõjamuuseumi lähistele Aiandi teel on suured plakatid, mis juhivad autojuhtide tähelepanu 40 km/h alale.

Viimsilaste grupis väljendasid vallaelanikud mitmes teemakohases lõimes oma seisukohti üpris kirglikult. Toodi välja, et tänaseks on Viimsist saanud sisuliselt linn ning 90 km tunnis sõitmine pole siin kohane. Rõhuti ka inimeste enda vastutustundele. Et vabalt võiks sõita ka piirkiirusest aeglasemalt, kui laialdaselt on teada nii põtrade kui teiste ulukite sage liikumine kindlatel teelõikudel.

Oli ka postitajaid, kelle meelest piirkiiruse vähendamine pole lahendus, sõidukijuhtidel tuleb lihtsalt ise olla tähelepanelikumad ja hoolsamad. Et kui on korralik maantee, siis pole mõistlik seal sõita 50 km/h. Piirata tuleks hoopis Viimsisse ehituslubade väljaandmist.

Üks sagedane postitaja küttis kirgi hinnanguga, et autojuht kes põdraga koos liiklusõnnetusse sattus, on põdra tapja. Teisalt aga anti hagu seisukohaga, et Tädu kant pole miski linn ja seal võib vabalt sõita 90 km/h.

Viimsi Uudiste toimetus saatis päringu Transpordiametile, millele vastas ameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

1. Kas peate võimalikuks Viimis vallas Randvere teel Lubja küla ning Randvere küla vahel kehtestada ühtlaseks maksimaalseks piirkiiruseks 70 km/h?

Paraku ei pea seda võimalikuks ja seda järgmistel põhjustel: ainuüksi metsloomade tõttu ei ole põhjendatud piirkiiruse langetamine, kuivõrd ülejäänud tee parameetrid, üleüldine tee ja teed ümbritsev keskkond ei toeta piirkiirusest 70 km/h kinnipidamist. Transpordiameti kogemus näitab, et sellisel juhul hakatakse selles lõigus lihtsalt kiirust ületama ja sisuline eesmärk jääb saavutamata.

2.Kas Transpordiameti ei peaks antud teelõigul kohtades, mis ristuvad põtrade väljakujunenud käiguradadega, panema välja suured ja silmatorkavad hoiatustahvlid?

Täiendavate hoiatustahvlite paigaldamine pole põhjendatud. 2019. aastal teostati Viimsi valla riigitee lõikude ülevaatus ning tähistati konkreetsed lõigud suurulukitest hoiatavate liiklusmärkidega. Sõidukijuhtide tähelepanu suurendamiseks markeerime 2021. aastal täiendava meetmena enne metsloomade teeületuskohtasid hoiatavad märgised teekattele. Hoiatavad liiklusmärgid ja tulevased märgised teekattel on piisavad meetmed hoiatamaks liiklejaid võimalikust ohust. Analoogseid teelõike on Eesti riigiteedel väga mitmes kohas ja sealgi ei ole piirkiirust vähendatud just nimelt eelpool toodud põhjustel.

Liiklejad peavad arvestama, et metsloomade eest hoiatavaid märke tuleb võtta tõsiselt, sest need on paigaldatud asukohtadesse, kus on täheldatud loomade sagedamast teeületust või õnnetusi. Seetõttu peame liiklejatena eriti hoolsad olema ja teele lähenevaid metsloomi märkama. Samuti on oluline meeles pidada, et kui metsloom ületab teed, võib temale järgneda ka teisi. Lisainfot leiab SIIT.

Tunnusfoto: Tarmo Maaseli foto Randvere teel hukkunud põdrast.

Viimsi Uudised

Jaga: