Tammelaane planeering jõuab kohtus sisulise vaidluseni

Kohtuveskid jahvatavad küll aeglaselt, aga kindlalt ning ka Viimsi võimuliit peab kohtu otuseid täitma.

2. veebruaril 2021 väljastas Riigikohtu halduskolleegium määruse, millega jäeti Viimsi valla määruskaebus Tammelaane detailplaneeringu asjus menetlusse võtmata. Kohtuasi jätkub nüüd Tallinna Halduskohtus juba sisulise vaidlusega.

Vallavalitsus on varem vaidlustanud nii haldus- kui ringkonnakohtu määrused, millega jäeti rahuldamata Viimsi valla taotlus planeeringu menetluse lõpetamiseks, viidates kaebetähtaegade ületamisele.

Kohtuvaidluses vallaga on kõigis kolmes kohtuastmes õiguse saanud kohalikku kogukonda esindavad Andres Jaanus ja Märt Puust. Riigikohtu määrus ennistas nende kaebetähtaja lõplikult.

Tunnusfoto: Kallasrada vaidlusalusel planeeringualal detsembris 2020.

Loe samal teemal:

„Tallinna Halduskohus ennistas kaebetähtajad Tammelaane planeeringu kohtuasjas“

„Kogukonna võitlus avalike huvide eest Tammelaanes jätkub“

„Andres Jaanus: Tammelaane detailplaneeringu vaidlustamiseks alustati kohtumenetlust“

Viimsi Uudised

Jaga: