Viimsi eralasteaiad soovivad oma tegevuse eripäraga arvestamist

Viimsi vallavolikogu võttis 16. veebruari istungi ühehäälselt vastu vallavalitsuse eelnõu eralasteaedade toetamise korrast.

Abivallavanem Marju Aolaid (Isamaa) tõi eelnõud tutvustades esile asjaolu, et sellega ühtlustatakse eralasteaedadel makstavad toetused munitsipaallasteaedade toetustega. Paraku jättis Aolaid selgitamata, et uue korra järgi ei maksta eralasteadadele toetusi juulikuus.

Nüüd on Viimsis tegutsevad eralasteaiad (MTÜ Viimsi Eralasteaedade Liit, Eralasteaed Lillelapsed, Põnnipesa Lasteaed, Lasteaed Väike Päike, Eralasteaed Pääsupoeg, Kelvingi Lasteaed) saatnud vallavalitsusele ja volikogule ühispöördumise. Selles pöördumises taotletakse juulikuus eralasteadadel toetuste mittemaksmist ümbervaatamist.

“Lasteaiad on haridusasutused, mis ei ole hooajalised ja juhuslikud ettevõtmised, vaid peavad toimima katkestusteta. Katkestusteta toimimise all peame silmas, et vastavalt Töölepingu seadusele makstakse õpetajatele töötasu (sh puhkusetasud, mis on sihtotstarbeline kulu) 12 kuud, riiklikke makse tasutakse 12 kuud, püsikulud on 12 kuud. Ei ole võimalik täita seadustega ja uue määrusega ette nähtud regulatsioone kui juulis toetust ei ole,” kirjutatakse ühispöördumises.

Samuti on eralasteaeda „Adelion“ pidava ettevõtte esindaja Arina Liskmann-Getsu esitanud 16. veebruari volikogu määrusele vaide. Selles vaides soovitakse paragrahvi tühistamist, mis sätestab juulikuus toetuse mittemaksmise.

“Eralasteaed Adelion tegutseb alates 2008.a. ja selle aja jooksul ei ole kordagi peatanud oma tegevust või teenuste osutamist juulis. Vastupidiselt selle aja jooksul on praktika näidanud vastupidist tendentsi. Just suveperioodil (eriti juulis) suureneb laste arv lasetaias maksimaalselt ning kasvab nõudlus lasteaiakohtade järele,” kirjutatakse vaides.

Tunnusfoto: Visual Hunt.

Viimsi Uudised

Jaga: