Viimsi vallas kulub talviseks teehoolduseks kaks korda rohkem raha kui Harjumaal keskmiselt?

Lisatud valla avalike suhete juhi  ja Harju Elu ajakirjanku kommentaarid!

Maakonnaleht Harju Elu on 19. veebruaril avaldanud ajakirjanik Andres Tohveri pikema loo “Lumerohke talv paneb sahamehe proovile”.

Muuhulgas selgub artiklist, et Viimsi vallas kulub kohalike teede talviseks hoolduseks 2035 eurot kilomeertri kohta (kokku talve jooksul 460 000 eurot 226 km teede hooldamiseks). Harjumaa keskmine kulu on 1085 eurot kilomeetri kohta. Viimsist kallim on Harjumaal talviste teede hooldus vaid Maardus (4752 €/km), Kiili vallas (2427 €/km) ja Keila linnas (2120 €/km).

Viimsi vallas hooldab talvisel ajal riigimaanteid OÜ Üle ja kohalikke teid TREV-2 Grupp AS.

Täismahus saab Harju Elu artiklit lugeda SIIT.

***

Viimsi vallavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Martin Jaško saatis alljärgneva selgituse:

„Harju Elu küsis Viimsi valla selle hooaja teede talihoolde kohta infot. Andsime valla poolt põhjaliku kommentaari, milles muu hulgas ütlesime, et viiekuulise talihoolde kogumaksumus on 460 000 eurot ja see hõlmab 310 km valla teid (sealhulgas ka kergliiklusteid, bussipeatuseid, ülekäiguradasid ja muid hoolduspunkte). Harju Elu aga kasutas transpordiametilt saadud sõiduteede kogupikkuse andmeid, mis Viimsi valla puhul on kohalike teedena 226 kilomeetirt. Seega on Harju Elu kombineerinud andmeid viisil, mis jätavad eksitava mulje ega ole omavahel võrreldavad. Samuti on meil Viimsis asfaltkattega teede osakaal suur, mille hoole on jällegi kulukam, kui seda on killustikukattega teede hooldus. Oleme neid sellest teavitanud ja palunud võimalusel tabelit täpsustada.

On tekkinud infomüra, mistõttu jääb Harju Elu artiklist ekslik mulje, justkui Viimsi vallas on kohalike teede talihoolde kulud võrreldes teiste Harjumaa omavalitsustega oluliselt suuremad. Kui räägime kõigi Viimsi valla teede (nii sõiduteed kui kergliiklusteed) talihooldusest, tuleks kogusumma 460 000 eurot jagada 310 km, mis annab 1484 eurot ühe kilomeetri tee hoolduseks viie kuu peale. Ka on oluline lisada, et meil on hoolduses ülekäigurajad, mida sageli hooldatakse teistes omavalitsustes eraldi. Viimsi valla teehoolde kulu on kogu teenuse koosseisu ning teede seisunditasemeid võrreldes teiste Harjumaa omavalitsustega vägagi kulutõhus.“

***

Harju Elu ajakirjanik Andres Tohver andis omakorda sellise selgituse:

„Kasutasin Harju Elu artiklis kohalike teede pikkuse osas transpordiametist saadud tabelit.

Erinevused numbrites tulenevad sellest, et transpordiamet on kokku liitnud kohalikud autoteed. Viimsi valla oma statistikas on lisaks kohalikele autoteedele ilmselt ka kergliiklusteed sees.

Võib-olla oleks kergliiklusteede kohta eraldi tabeli pidanud tegema? See on järelemõtlemise koht.”

Tunnusfoto: Triin Kask.

Viimsi Uudised

Jaga: