Viimsi Teataja väljaandmiseks hangitakse teenuseid 214 600 euro eest

Viimsi valla tänavuse hankeplaani kohaselt  on I kvartalis tellimisel märkimisväärses mahus teenuseid vallavõimu häälekandja Viimsi Teataja väljaandmiseks.

Teostamisel on avatud hange Viimsi Teataja väljaandmiseks oktoobrini 2022 summas 175 000 eurot. Ning lihthange foto- ja videotööde teostamiseks Viimsi Teataja  meediakanalitesse summas 39 600 eurot kuni detsembrini 2022.

Viimsi vallavalitsuse avalike suhete juht ja Viimsi Teataja peatoimetaja Rain Resmeldt Uusen kommenteeris neid hankeid alljärgnevalt:

„Viimsi Teataja praegu kehtiv hange saab oktoobris 2020 läbi ning uus hange hõlmab seega järgmist kaheaastast perioodi, sisaldades sarnaselt eelmisele hankele töid Viimsi Teataja tootmiseks ja levitamiseks. See sisaldab, nagu eelmistelgi aastatel, keeletoimetamist, küljendamise ja fototöötlemise töid, küljendamist, trükkimist ja levitamist. Foto- ja videotööde teostamise hankest (tööde teostamisega kuni järgmise aasta lõpuni) saavad osa võtta kõik senised jooksvad koostööpartnerid ja lisaks teeme turu-uuringut, et kutsuda osalema ka teisi pakkujaid.“

Viimsi Teataja kirjastamisega on aastaid tegelenud Meedium OÜ.

Viimsi Teataja sisu koostamisega tegelevad 3 vallavalitsuse avalike suhete töötajat, kelle palgakulu ei sisaldu  vallavõimu häälekandja väljaandmise hankekuludes. Lisaks on valla eelarvega eraldatud 2020. aastaks 6690 eurot mittekoosseisulistele kaastöötajatele tasude maksmiseks.

Loe samal teemal:

„Kogukondade Viimsi seisab valla propagandakulude kasvu vastu“

Viimsi Uudised

Jaga: