Kuidas võib koroonaviirus mõjutada Viimsit?

Kui jätta kõrvale ühe kooliõpilase ebaõnnestunud nali, pole seni õnneks olnud ühtki teadet koroonaviiruse COVID-19 jõudmisest Viimsisse.

Samas tegutseb Viimsis mitmeid asutusi (hooldekodu, koolid, spad, kino, kaubanduskeskused), mida peetakse viiruse leviku seisukohalt kõrgendatud riskiga paikadeks. Samuti kasutavad paljud viimsilased igapäevaselt ühistransporti.

Õnneks pole Viimsi ürituste kalendrisse lähiajal planeeritud üritusi, mis võiksid kokku tuua üle 100 inimese.

Viimsilased on senini näidanud üles vastutustundlikkus, näiteks pärast talvist koolivaheaega jäeti paljud reisilt naasnud lapsed igaks juhuks koduõppele.

Terviseameti veebiküljelt saab alla laadida mitmeid trükiseid ja juhendeid, mis aitavad rakendada vajalikke ennetustegevusi COVID-19 leviku piiramiseks.

Foto: NIAID – https://www.flickr.com/photos/niaid/49530315718, CC BY 2.0

Viimsi Uudised

Jaga: