Viimsi vallavalitsus kaotas kohtuvaidluse ja maksab ligi 35 000 eurot

Juuli alguses tegi Viimsi vallavalitsus korralduse  reservfondist raha eraldamiseks kohtuotsusest tulenevate kulude katmiseks Revnetek Systems OÜ-le.

Tallinna Ringkonnakoht 12. märtsi 2020 otsus tsiviilasjas nr 2-18-12743 (Revnetek Systems OÜ hagi Viimsi valla vastu leppetrahvi ja viivise väljamõistmiseks) mõistis Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks välja leppetrahv summas 30 310 eurot ja viivised 4480.90 eurot. Kokku kuulub valla poolt tasumisele 34 790 eurot ja 90 senti.

Lisaks tuleb Viimis vallavalitsusel hüvitada ka menetluskulud, mis polnud juuli alguses veel kohtumäärusega täpsustatud.

Vallavalitsus möönab oma korralduses, et kuna 2020. aasta Viimsi valla eelarves kõnealuseid kulusid pole, tuleb see summa eraldada reservfondist.

Revnetek Systemsi esindajad ei soovinud kohtuvaidluse sisu Viimsi Uudistele täpsemalt kommenteerida.

Viimsi vallavalitsuse kommentaari edastas kommunikatsiooni peaspetsialist Elis Mäeots ning avaldame selle täies mahus ja muutmata kujul:

„Revnetek Systems OÜ ja Viimsi valla vahelise vaidluse sisuks oli asjaolu, et 2015. aastal  sõlmitud arvutikohtade haldusteenuse lepingu kohaselt oli vald kohustatud üüritud arvutid, sülearvutid ja riistvara tagastama hagejale kahes osas hiljemalt 04.09.2015 ja 11.09.2015. Lepingu esemeks olnud seadmed olid valmis tagastamiseks 6. novembril 2015, kuid hageja ei võtnud neid vastu.

Lepingu esemeks olnud seadmete valdus anti hagejale üle 6. mail 2016.

27. augustil 2018 esitas hageja Harju Maakohtule Viimsi valla vastu hagi, milles palus mõista vallalt enda kasuks välja leppetrahv 224 660 eurot.

27. septembri 2019. aasta avaldusega loobus hageja 164 040 euro osas leppetrahvi nõudest ning nõudis vallalt leppetrahvi summas 60 620 eurot.

Harju Maakohus rahuldas hagi osaliselt ja mõistis Viimsi Vallavalitsuselt hageja kasuks välja leppetrahvi summas 3920 eurot.

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ning Viimsi vallavalitsuse 13. aprillil 2020 tehtud kassatsioonkaebust ei võtnud Riigikohus menetlusse.“

Viimsi Uudised

 

 

Jaga: