Viimsi vallavalitsuse koosseis ja tegevuskulud muudkui kasvavad

Tänavu septembris otsustati Viimsi volikogu võimuliidu poolthäälte enamusega suurendada Viimsi vallavalitsuse koosseisu.

Vallavanema otsealluvusse loodi täiendav peaspetsialisti ametikoht, mis on ette nähtud Artiumi kooli direktorile.

Viimsi valla ametnike struktuuris on töökohti tänase seisuga 86,5. Lisaks kuuluvad sinna vallavanema, 3 abivallavanema ning vallasekretäri töökohad.

Kokku on Viimsi vallavalitsuses töötavate ametnike arv tänavu ületanud 90 inimese piiri, arvestamata seejuures ametnikke teenindavat personali.

Teiste hulgas on Viimsi vallavalitsuse palgal 3 täiskohaga PR-töötajat.

Viimsi vald on Eesti vallavalitsuste hulgas kõige kõrgema palgatasemega omavalitsus. Vallavanem Siim Kallase palk ilma lisatasudeta oli  3840 eurot kuus. Pärast Viimsi vallajuhtide palkade sidumist kõrgemate riigiametnike palgasüsteemiga ulatub vallavanem Laine Randjärve palk pea 4000 euroni kuus ilma lisatasudeta.

Viimsi vallavõimu esindajad on pidevalt rääkinud vajadusest luua Viimsisse uusi nutikaid töökohti. Samas on Viimsis tänavu kevadel tehtud rahulolu-uuring toonud välja, et  Viimsi vallavalitsus pakub omalt poolt e-teenuseid minimaalselt.

Viimsi vallavalitsus on kohalik suurim tööandja.

Viimsi Uudised

Jaga: