Viimsilased on kõige rahulolematud vallavalitsuse tööga

Tänavu kevadel läbi viidud viimsilaste rahulolu uuring tõi välja, et kõige vähem ollakse rahul valla juhtimisega. Parandamist vajaksid uuringu põhjal ka sotsiaalvaldkond ning elukeskkond.

HeiVäl Consulting poolt veebis levitatud küsitlusankeedi täitis 1081 viimsilast. Kokku esitati ligi poolsada küsimust, mis jaotusid tosinasse teemablokki.

Kõrgelt hindavad viimsilased siinseid rohealasid, parke ja värsket õhku. Rahul ollakse vaba aja veetmise võimalustega ning turvalisusega.
Kõige madalamad hinnangud sai Viimsi vallavalitsuse tegevus. Eriti rahulolematud ollakse vallaelanike kaasamisega Viimsi arengu kavandamisse ning avaliku ruumi planeeringuga. Nende valdkondadega on rahul 46 % vastanutest, samal ajal kui turvalisusega on rahul keskmiselt 76% vastanutest.

Vaadates rahulolematuse põhjuseid lähemalt, on avaliku ruumi planeerimise teemas toodud välja järgmised kriitilised hinnangud:

 • Viimsi on liiga tihedalt täis ehitatud, eriti kortermaju (235 vastanut).
 • Puudub arhitektuuriline tervik, linnaplaneering ja haljastus. Hooned ei sobi omavahel kokku (72 vastanut).
 • Haabneeme alevikul ja Viimsi keskusel ei ole keskset punkti ega atraktiivset ja head avalikku ruumi (roheala, mänguväljakuid, parkimisvõimalusi) (49 vastanut).
 • Viimsi on uus Lasnamäe (30 vastanut).
 • Väikeste kruntide peale ehitatakse maitsetuid ja inetuid kortermaju (27 vastanut).

Vallavalitsuse töö kohta on vastajad avaldanud järgmisi hinnanguid:

 • Elanikke ei kaasata valla arengu kavandamisse (114 vastanut).
 • Ei tea mis vallas toimub (59 vastanut).
 • Kirjadele ja pöördumistele ei vastata või vastatakse suure hilinemisega (47 vastanut).
 • Elanikud on uute elamurajoonide planeeringute vastu, aga sellega ei arvestata (46 vastanut).
 • Millised e-teenused? Pole kuulnud, pole kasutanud (42 vastanut).
 • Kompetents puudub (26 vastanut).
 • Rahulolematus vallavanema suhtes – valda peaks juhtima valla elanik (16 vastanut).

Fotol: HeiVäl Consulting strateeg Kaido Väljaots esitleb uuringu kokkuvõtet.

Viimsi Uudised

Jaga: