Volikogu transpordikomisjoni aseesimehena mitte tegutsenud Hannes Võrno valiti revisjonikomisjoni esimeheks

3. juunil toimus Viimsi vallavolikogu erakorraline istung, et lõpuks valida üle 8 kuu juhita ning sisulise tegevuseta olnud volikogu revisjonikomisjonile juhid ja liikmed.

Kuni möödunud aasta 22. septembrini juhtis revisjonikomisjoni tegevust Ants Erm (Kogukondade Viimsi), kes võeti maha Märt Vooglaidi (Reformierakond) jt võimuliidu volikogu liikmete inistiatiivil.

 

Hea poliitilise tava kohaselt jätab koalitsioon revisjonikomisjoni juhtimise opositsiooni esindajale. Täna paraku nii ei läinud.

Komisjoni esimehe kohale seati üles kolm kandidaati: Ants Erm, Raivo Kaare (Rannarahvas) ja Hannes Võrno (depositsioon*).

Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Hannes Võrno, kes pole volikogu transpordi ja turvalisusekomisjoni aseesimehena 3,5 aasta jooksul korraldanud mitte ühtegi (0) komisjoni tööistungit.

Revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Raivo Kaare ning liikmeteks Urve Palo (parteitu), Jan Trei (Isamaa) ja Riina Aasma (Reformierakond).

Seega ei kuulu nüüd Viimsi vallavolikogu revisjonikomisjoni mitte ühtegi opositsiooni esindajat (VVV**).

*Depositsioon – poliitringkondades läbiv määratlus isikute kohta, kes ei ole määratlenud end ei  koalitsiooni ega opositsiooni liikmena, aga on vajadusel valmis koalitsiooni end nö ette lükkama.

**VVV -võimalik vaid Viimsis.

Tunnuspilt: 3. juuni erakorraline volikogu Viimsi kultuurikeskuses. Vasakult esimene valimiskomisjoni liige Märt Vooglaid, keskel revisjonikomisjoni esimeheks valitud Hannes Võrno ning paremal asesesimehena jätkav Raivo Kaare.

Loe samal teemal:

Õiguskantsleri kantselei kiri markeerib Taavi Kotka madallendu volikogu esimehena”

Viimsi Uudised

Jaga: