Märksõna: Aivar Osa

LUGEJAKIRI: mis probleemi Mik & Co Kräsulil lahendab?

Toimetusele saatis kirja viimsilane A.S., millest avaldame katkendi.

Mõisapargi kõrval muudeti maa sihtotstarve ärimaaks

Viimsi vallavolikogu 18. aprilli otsusega anti Aiandi tee ja Mõisniku teega piirnevale kinnistule ärimaa sihtotstarve.

Delfi käsitleb Lennart Merile Armuneemel kuulunud kinnistu käekäiku

Ajakirjanik Tanel Saarmann on avaldanud 20. augustil Delfi Ärilehes pikema loo „FOTOD ja VIDEO | ...