Märksõna: Circle K Viimsi

Viimsi Cirkle K teenindusjaamas ei müüda ajutiselt 98 milesPLUSi

Rikke tõttu võis osades Circle K teenindusjaamades kannatada mootorikütuse 98 kvaliteet, teatab ettevõtte oma kodulehel.

Viimsi veetarbijate TOP 10: spad, tööstused, kaubanduskeskused, autopesulad

AS Viimsi Vesi tellimusel koostatud “Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024 – 2036” ...