Ivo Rull: vastutus ja koostöö

Valimisliit Kogukondade Viimsi arvestab reaalselt võimalusega, et pärast 17. oktoobrit oleme uue koalitsiooni moodustajad.

Kui valijatelt saadav mandaat sellise võimaluse loob, suhtume ees seisvate küsimuste lahendamisse täie tõsiduse ja suure vastutustundega.

Käimaoleva valimiskampaania tähelepanelikumad vaatlejad on juba tõdenud, et meie kandidaadid keskenduvad reaalsetele lahendamist vajavatele küsimustele.

Ehitusinsener Tanel Ojang on võtnud omale põhiteemaks Haabneeme üldplaneeringu. Kuna tänase vallavõimu poolt välja käidud eskiis on ilmselge praak, tuleb paratamatult teha see oluline alusdokument uuesti. Kaasates nii kogukonda, eksperte kui ettevõtjaid tuleb koostada  Haabneemele ja ka Viimsile tervikuna sisulised üldplaneeringud. Milles oleks hästi tasakaalustatud erinevad nägemused ning kaitstud peamised Viimsi väärtused.

Tehnovõrkude insener Jaak Sepp on talle omase konkreetsusega lahti kirjutanud Viimsi vee- ja soojamajanduse valupunktid. Ning välja pakkunud konkreetsed lahendused, kuidas saab tänase ja eelmiste vallavalitsuste tegematajätmised ära klaarida viimsilastele parimal võimalikul moel.

Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus on viimastel aastatel rohkem kui keegi teine Viimsis kirjutanud siinsetest metsadest ja kogukondlikest ettevõtmistest. Ta on kulutanud tuhandeid eurosid isiklikku raha, et kohtus kaitsta Tammelaane metsa ebaseadusliku arendustegevuse eest.

Volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raivo Kaare on väga selgelt kaitsnud Viimsi loodust erinevate kinnisvaraarendajate või siin kaevandamisest huvitatud ärimeest erahuvide eest.

Pikalt volikogu revisjonikomisjoni juhtinud Ants Erm on pidevalt hoidnud silma peal hämaratel ning sageli ka hoolikalt varjatud diilidel, millega on avalikke vahendeid skeemitatud oma ärisemudele.

Volikogu liige Oliver Liidemann on südameasjaks võtnud noorte sporditegevuse ja liikumisharrastuste toetamise.

Tänu Artur Gradovi ettevõtlikkusele on meie progammiliste seisukohtade ning kandidaatide taustaga võimalik tutvuda ka nendel viimsilastel, kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Ka kõik teised meie kandidaadid on kas küla- või saarevanematena või lihtsalt ettevõtlike viimsilastena  andnud tugeva panuse Kogukondade Viimsi ideede levitamisse. Ise olen pühendanud üksjagu energiat ja aega, et kõik eeltoodu oleks viimsilastele avalikustatud ning saanud laialdaste arutelude teemadeks.

Koalitsiooni loomine eeldab erinevate vaadete ja teadmistega inimestelt koostöötahet ja kompromissivalmidust. Poliitika eripärana on paljud kauaaegsed tipp-poliitikud välja toonud, et selles tihti ei kehti ettevõtlusele või avalikule sektorile omased toimimismudelid. Poliitikas võib erinevate jõudude liitumisel olla tehte 1 + 1 tulemuseks nii 2, 3 aga ka näiteks 0,5. Isiklikult usun, et valimisliitude Kogukondade Viimsi (praegu 2 kohta volikogus) ja Rannarahvas (praegu 1 koht volikogus) liitumise tulemus saab olema märkimisväärselt suurem kui vaid 3 kohta järgmises volikogus.

Kogukondade Viimsi on koostööks avatud kõikide Viimsis esindatud poliitiliste jõududega, kes soovivad teha reaalseid muutusi ja hoiavad Viimsi väärtusi.

Koalitsiooni saame aga teha ikkagi vaid nendega, kellega on meil suurim ühisosa nii programmides kui väärtustes.

Kuna meie valimisliidu liikmetel on olemas kogemused nii Viimsi volikogus kui Riigikogus töötamisest, omame muuhulgas ka häid läbirääkimisoskusi ning valdame kompromisside loomise peent kunsti. Võimalus, et uus koalitsioon tuleb tugev ja sellel õnnestub ära teha viimsilastele olulised asjad, on reaalne.

Veel paar päeva on igaühel võimalik teha oma valik, mis määrab ära meie kõikide elukeskkonna arengu järgmiseks neljaks aastaks, aga ilmselt veelgi kauemaks ajaks.

Ivo Rull on Kogukondade Viimsi kandidaat vallavolikokku (nr.116).

Viimsi Uudised

Jaga: