Ivo Rull: viimsilaste tegelikku arvu peab teadma täpselt, mitte oletama

Paraku tänane vallavõim üksnes oletab, kui palju elab Viimsis siia end mitte registreerunuid.

Viimasel volikogu istungil esitles abivallavanem Katrin Markii (Vali Viimsi/sotsid) slaidirida valla heaoluprofiilist. Mitmetele volikogu liikmetele hakkas selles silma üks kummaline arv. Nimelt märkis abivallavanem, et Viimsis elab täna 2000+ inimest, kes on end mujale sisse registreerunud. Täpsustavate küsimuste peale tõdes abivallavanem, et see arv on oletuslik ning reaalset ülevaadet end Viimsisse mitte registreerunutest, kuid siin elavatest inimestest, vallavalitsus ei oma.

Arv 2000+ pärineb ilmselt 2015. aastal tehtud viimsilaste liikuvusuuringust, kus muuhulgas kasutati ka anonüümset mobiilse positsioneerimise meetodit. Selle uuringu 2017. aastal avalikustatud kirjalikus aruandes käib korraks läbi ebamäärane hinnang Viimsis elavate, ent siia mitte registreerunud inimeste kohta –  ligi 2000. Kuid aruande esitlusel tõdeti, et see arv võib tegelikult olla ka kuni poole suurem.

Täna teame, et Statistikaameti andmete elas Viimsis tänavu I kvartali seisuga 21 872 ametlikult registreeritud inimest. Selleks, et valla tarbeks oleks võimalik teha adekvaatseid plaane ja arengukavu, sealhulgas ka uut üldplaneeringut, on vaja saada vähemalt mõnesaja inimese täpsusega teada ka siin elavate mitte registreeritud elanike arv.

On neid 2000, 3000 või hoopis 4000?

Viimsi vald tegi 2018. aasta lõpus kampaania, et siin elavad mitteregistreerunud end ka ametlikult viimsilasteks vormistaksid. Kampaania järel tunnistas toonane vallavanem Siim Kallas volikogus, et väga edukaks see üleskutse ei osutunud.

Ilmselt on vahepealse elanikkonna kasvu tõttu kasvanud ka nende viimsilaste arv, kes Tallinnas pakutavate hüvede (tasuta ühistransport, suuremad toetused) tõttu või muudel põhjustel on end registreerinud mõne teise omavalitsuse elanikuks.  Mingil perioodil oli selliseks ka praegune vallavanem Illar Lemetti. Kes Raasiku valla elanikuna hankis endale hiljem ka teise ametliku elukoha Viimsis.

Tänase infotehnoloogilise taseme juures on võimalik operatiivselt läbi viia impersonaalseid uuringuid, mis tuvastaksid kui palju mobiiliomanikke mingil perioodil keskmiselt Viimsis ööbib. Mobiilide omamise statistika piirkondlikus lõikes pole samuti saladus. Nende kahe näitaja korreleerimisel on võimalik tuletada adekvaatne Viimsis tegelikult elavate inimeste üldarv. Ning lahutades üldarvust ametlikult registreeritute arvu, on võimalik saada ka suhteliselt täpselt teada mitte registreeritud elanike arv.

Loodan, et Viimsi vallavalitsus tellib antud uuringu enne uue üldplaneeringu koostama asumist. Selleks, et mõistuspäraselt planeerida, on olulisi algandmeid vaja teada, mitte teha nende kohta oletusi.

Ivo Rull on Kogukondade Viimsi esindaja vallavolikogus.

Viimsi Uudised 

Jaga: