JUHTKIRI: mis on teada ja mis ei ole teada Haabneeme ranna reostuse kohta

Lisatud vallavalitsuse kommentaar!

Kahetsusväärselt on möödunud reedel avastatud reostuse selgitamiseks Viimsi Vesi valinud info minimaalse väljastamise ning Viimsi vallavalitsus olukorra kohta segadust tekitava infojagamise taktika.

Seetõttu peab Viimsi Uudiste toimetus oluliseks punkthaaval panna kirja faktid, mis on Haabneeme rannaroestuse kohta tänaseks teada. Ning ükshaaval esitada küsimused, mis senini ootavad Viimsi Veelt ja Viimsi vallavalitsuselt vastuseid.

MIS ON TEADA

 • Reedel 2. juulil kell 22.45 avastab viimsilane A.R. Haabneeme rannas Kimsi tee pikendusel ulatusliku reostuse, kus sadeveekraavist voolab merre reovesi. R. teeb reostusest videod. Ühtlasi helistab A.R. Keskkonnaametisse ning palub juhtunust teavitada ASi Viimsi Vesi.
 • Laupäeval 3. juulil kohtuvad A.R. ja Keskkonnaameti vanemspetslist Raimond Kislar Kislari esimesele kõnele Viimsi Vesi ei vasta, aga mõne aja pärast helistatakse talle tagasi. Sündmuskohale saabub AS Viimsi Vesi brigaad ning reovee vool merre lõpetatakse. Raimond Kislar võtab reoveest analüüsideks vajalikud proovid.
 • Esmaspäeva 5. juuli hommikul saadab A.R. juhtust videomaterjali Viimsi Uudiste toimetusele. Toimetus kontakteerub Raimond Kislariga asjaolude täpsustamiseks ning avaldab kl 14.15 uudise „Viimsi Vesi tekitas ulatusliku reostuse Haabneeme rannas“.
 • Esmaspäeval 5. juuli pärastlõunal orienteeruvalt kl 16 ilmub Viimsi vallavalitsuse veebi uudis „Haabneeme rannas on soovitatav mitte ujuda“.
 • 6. juulil võtab Terviseamet Haabneeme rannast veeproovid colibakteri sisalduse määramiseks reoveest. Analüüsi tulemused peaksid selguma käeoleva nädala jooksul.
 • 6. juulil teatab Viimsi Vesi vastuseks Viimsi Uudiste päringule järgmist: „Laupäeval (3.07) kell 10.20 sai AS Viimsi Vesi esimese teate, et Muuli tee 47 piirkonnas toimub reovee jooks merre.  Pumpa oli sattunud tahke osis, mis takistas pumba tööd täisvõimsusel. Avariimeeskond sõitis kohale peale teate saamist ning lülitas käsijuhtimisel tööle teise pumba ja koheselt saadi süsteem toimima.“ Viimsi Vesi ei oska hinnata merre sattunud reovee hulka

MIS EI OLE TEADA

 • Miks ei teavitatud Viimsi elanikke valla meediakanalites ega SMSidega juba 3. juulil Haabneemes toimunud reostusest, vaid tegi seda alles 5. juuli pärastlõunal?
 • Mis Viimsi Vee pumplas täpsemalt juhtus ja kas on välistatud taoliste juhtumite kordumine tulevikus?
 • Miks tellib Viimis vallavalitsus Terviseametilt suveperioodil Haabneeme ranna suplusvee proove vaid üks kord kuus?
 • Kas keegi võtab toimunud reostuse eest vastutuse?
 • Kas keegi võtab viimsilaste 2 ööpäeva infosulus hoidmise eest vastutuse?
 • Kas keegi Viimsi Veest või vallavalitsusest suvatseb toimunu pärast viimsilaste eest ees vabandada?

Viimsi Uudiste toimetus on valmis avaldama vastused eeltoodud küsimustele, kui keegi Viimsi Veest või Viimsi vallavalitusest võtab neile vastata.

***

 1. juuli pärastlõunal saabus toimetusele vallavalituse kommentaar, mille avaldame allpool täismahus:

Tere

Vastan saadetud pöördumisele.

Reostuse ulatuslikkuse kohta pole tõendeid ja seetõttu ei ole korrektne nimetada seda ulatuslikuks.

Reostuse ja sellega seotud teavituse, veeproovide osas on info siin:

https://www.viimsivald.ee/uudised/haabneeme-ranna-vesi-vastab-nouetele

Suveperioodil tellime suplusvee proove vastavalt seirekalendrile kaks korda kuus.

Vabandan veelkord, et suure töökoormuse ja asendamiste tõttu ei jõudnud varem vastata.

Lugupidamisega

Alar Mik

ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

Viimsi Vallavalitsus | Ehitus- ja kommunaalosakond

Loe samal teemal:

„Viimsi Vesi tekitas ulatusliku reostuse Haabneeme rannas“

„Haabneeme rannas on soovitatav mitte ujuda“

„GALERII: 2 ööpäeva jooksul jäeti elanikud Haabneeme ranna reostusest teavitamata“

Viimsi Uudised

Jaga: