JUHTKIRI: Viimsi Teataja senisel kujul ilmumine tuleks lõpetada

Läti eeskujul tuleks ka Viimsis lõpetada maksumaksjate raha eest võimulolijaid promova vallalehe väljaandmine.

Käesoleva aasta algusest on Lätis omavalitsustel keelatud asutada ja välja anda ajalehti. Küll aga on linnadel ja valdadel lubatud ametlikke teateid ning otsuseid avaldavate infobülletäänide üllitamine. Läti võttis oma otsuse langetamisel eekuju Tšehhist, kus omavalitsuste infolehed ilmuvad ühtses formaadis ning sisaldavad vaid ametlikku infot.

Leiame, et ka Viimsi maksumaksjatel igal aastal sadu tuhandeid eurosid maksma mineva Viimsi Teataja väljaandmine senisel kujul tuleks lõpetada. Meie ametlik vallaleht on vahelduva eduga promonud vallavalitsusi parasjagu juhtivaid poliitikuid. Lisaks vallavõimu reklaamimisele rikub maksumakasjate raha eest trükitav ja levitatav Viimsi Teataja ka reklaamituru vaba toimimist.

Kindlasti peaks vallavõim parandama oma tevitustegevusi veebis. Viimsi valla tänane dokumendiregister oma tehnilise lahenduse poolest ajast ja arust. Lisaks juhtub seal pidevalt nö äpardusi, kus mõni avalikustamisele kuuluv dokument on „kogemata“ salastatud.

Viimsi Teataja kasutamist võimul olevate erakondlaste reklaamiks on tauninud ka Riigikontroll Jan Trei tegevuse näitel. Enne viimatisi parlamendivalimisi ilmus Siim Kallasest ühes Viimsi Teataja numbris koguni seitse fotot. Lühikest aega Viimsi vallavanemana töötanud Laine Randjärv jõudis vallalehele anda mitmeid pikki ja põhjalikke intervjuusid oma persoonist. Tänane vallavanem on olnud samuti aktiivne enda isiku tutvustaja ning jõudnud kümne töökuu jooksul endast vallalehes avaldada üle 20 foto.

Viimis Teataja võiks paberil ilmuda vaid ametlikku infot sisaldava infobülletäänina ning ilma võimuliidu esindajate halvasti varjatud reklaamita. Kord kuus, kolm korda väiksemas mahus ja tiraažis, neli korda vähem kulukana ning viis korda informatiivsemana.

Tunnusfoto: Kuvatõmmis 2018. aastal Riigikontrolli poolt avaldatud auditi „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ tulemusi tutvustavast esitlusest.

Viimsi Uudised

Jaga: