REPLIIK: miks pole valla dokumendiregistris avalikud sotsiaalkomisjoni istungite protokollid?

Viimsi valla dokumendiregistrist on üha raskem saada vallavolikogu ja vallavalitsuse töö kohta infot.

Kuigi Avaliku Teabe seaduse ja hea valitsemise tava kohaselt peaks kõikidel inimestel olema vaba juurdepääs avaliku sektori tegevust puudutavale infole, on Viimsi valla dokumendiregistri pidaja käitunud sageli vastupidiselt.

Järjekordse näitena saatis täna Viimsi vallavolikogule teabenõude Viimsi alevikus elav pensionär Martin Kadak. Ta soovib teada, miks pole mõned vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid avalikud.

Valla dokumendiregistris on mitmed sotsiaalkomisjoni protokollid ja muudki dokumendid määratud asutusesiseseks kasutamiseks viitega, et need sisaldavad delikaatseid isikuandmeid.

Viimsi Uudiste toimetus leiab, et kindlasti on ka dokumente, mis peavad jääma asutusesiseseks kasutamiseks. Ent vallavolikogu sotsiaalkomisjoni istungite protokollid peaksid olema avalikud vähemalt osas, mis käsitleb avalikkust puudutavat teavet. Hea tahte korral saaks neid protokolle avalikustada osaliselt, varjates vajadusel eelnevalt kõik delikaatsed isikuandmed.

Viimsi Uudised

Jaga: