Konkurss Prangli kaupluse opereerimiseks

Prangli saare Idaotsa külas asuvale Prangli kauplusele otsitakse 10-ks aastaks uut operaatorit.

Täpsem info asub riigihangete keskkonnast: www.riigihanked.riik.ee, viitenumber 224303 „Prangli saare kaupluse konkurss“. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 15. juuliks.

Kaupluse operaatoril on kohustus tagada aastaringselt toiduainete ja esmatarbekaupade müük, lisaks võimaldatakse osutada erinevaid muid teenuseid (nt toitlustus, internetipunkt, kohvik, kauba tellimused, catering vms). Vajalik on luua kohalikele võimalus saada kauplusest sularaha väljamakseid kuni 20 euro ulatuses.

Kaupluse lahtiolekuajad kooskõlastatakse Viimsi vallavalitsusega lähtuvalt Prangli saareelanike vajadustest. Minimaalselt tuleb tagada poe avatus vähemalt 15 tundi nädalas ja vähemalt neljal päeval. Kaupluse müüjale võimaldatakse kaupluses asuva korteri kasutamist.

Viimsi vallavalitsus on seni maksnud Prangli saare poepidajale igakuist toetust, mida kasutatakse kaupluse hoone hoolduseks ja remondiks (millised on ka konkursi kohustused). Samuti majandamiskulude katmiseks (hoone küte, elekter jms).

Edukaks osutub pakkuja, kellel on kahe hinnatava kriteeriumi kokkuvõttes madalaim pakkumus (ostukorvi maksumus ja küsitav toetus).

Foto: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Uudised

Jaga: