Kogukondade Viimsi soovib selgitusi Haabneeme rannakohviku rendikonkursi reeglite rikkumise kohta

16. juuni volikogu istungil esitasid valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull arupärimise abivallavanem Margus Kruusmägile seoses Haabneeme rannakohviku rendikonkursil reeglite rikkumisega.

Arupärimises osundatakse, et Reformierakonna nimekirjas Viimsi volikokku valitud Riina Aasma firma Teletorni Kohvik võitjaks kuulutamine on toimunud vallavalitsuse enda koosatatud hankereegleid rikkudes.

2017. aastal asutatud OÜ-l Teletorni Kohvik puudub ilmselgelt konkursi tingimustes nõutud 6-aastane tegutsemiskogemus toitlustusteenuse valdkonnas. Samuti oli OÜ-l Teletorni Kohvik pakkumise esitamise ajal ajatatud maksuvõlg 39 376 eurot ja 96 senti.

Eelnevast lähtuvalt soovivad Erm ja Rull vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Miks ei lisanud Viimsi vallavalitsus Haabneeme rannakohviku konkursi tingimustesse täpsustavat selgitust, et pakkumisi saavad esitada ka maksuvõla ajatanud ettevõtted
  2. OÜ Teletorni Kohvik maksuvõlg oli tekkinud valdavas osas enne koroonakriisi. Miks rakendas Viimsi vallavalitsus hankekonkursil osalemiseks OÜ Teletorni Kohvik suhtes valitsuse poolt kehtestatud erisust, mis lubab hangetel osaleda koroonakriisi käigus ajatatud maksuvõlgadega ettevõtetel?
  3. Umbes 3-aastase tegutsemiskogemusega OÜ-l Teletorni Kohvik puudub 6-aastane tegutsemiskogemus. Miks rikkusite väga selgelt seda konkursi nõuet?
  4. Miks korraldasite tänavu konkursi Haabneeme rannakohviku rentniku leidmiseks kaheks aastaks kui varasemalt on rentnikke konkursi korras otsitud üheks aastaks?
  5. Kas on võimalik välistada, et Viimsi vallavalitsus enda poolt seatud karmide konkursitingimuste enda poolt väga vaba tõlgendamisega ei tehtud liiga mõnele kirjaoskajale ja seaduskuulekale kohalikule ettevõtjale? Näiteks võisid paar aastat tagasi alustanud toitlustusettevõtjad neid tingimusi lugedes loobuda – pole just mõttekas näidata end kirjaoskamatuna.

Vastuse esitatud arupärimisele peab abivallavanem Margus Kruusmägi andma nii kirjalikult kui suuliselt.

Loe samal teemal:

„Riina Aasma ettevõte sai hoolimata 40 tuhande eurosest maksuvõlast Haabneeme rannakohviku opereerimisõigused“

 Viimsi Uudised

Jaga: