Viimsi eralasteaedade tasude hüvitamise kord muutus

Viimsilaste Facebooki rühmas tekkinud elav arutelu eralasteaedade tasude hüvitamise korra muudatustest pani Ivo Rulli esitama vallavalitsusele temaatilise teabenõude.

15. septembril saadetud kahele küsimusele (1.Miks ja millal muudeti  Viimsi vallavalitsuse poolt eralasteaedade tasude hüvitamise korda? 2.Millal ja millistes infokanalites jagati vallavalitsuse poolt tehtud muudatuste kohta teavet?) laekus vastus abivallavanem Marju Aolaidilt 8. oktoobril.

Alljärgnevalt avaldame vastuse teabenõudele täismahus.

1.Eralasteaedade toetamise korda muudeti viimati 4.09.2020. Põhjuseks 2020.a kevadel läbi viidud lasteaiakohtade hange Viimsi vallas, mille eesmärgiks oli suurendada Viimsi valla munitsipaallasteaedadega võrdse hinnatasemega lasteaiakohti.  Nende lasteaiakohtade kohatasu lapsevanema jaoks on võrdne MLA munitsipaallasteaia kohaga ehk 58 eurot kuus.

Kõnesolevat korda tuli muuta seetõttu, et kohelda hangitud kohti võrdväärselt munitsipaalkohtadega. Hangitud lasteaiakohad pakutakse lasteaia järjekorras olevatele lapsevanematele. Kui vald on pakkunud lapsevanemale hankekohta, ei laiene lapsevanemale enam eralasteaia toetus.

2. Muudatuste kohta on jagatud teavet operatiivselt  valla kodulehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/haridus-ja-noorsootoo/lasteaiad/eralasteaia-toetus

Samuti jagas alates augusti keskpaigast suulist ja kirjalikku teavet alushariduse vanemspetsialist, kes aktiivselt võttis lasteaia järjekorras olevate peredega telefoni või e-maili teel ühendust ja selgitas võimalust saada lapsele valla poolt hangitud lasteaiakoht.  Oktoobrikuu lõpu Viimsi Teatajas on kavandatud pikemad selgitused alushariduse võimaluste ja toetuste kohta Viimsi vallas.

Foto: Visualhunt.

Viimsi Uudised

Jaga: