Ainsa volikogu liikmena toetas Milstrandi suurarenduse ettepanekut Hannes Võrno

20. oktoobril toimunud Viimsi volikogu istungil arutati muude küsimuste hulgas ka kahte vallavalitsuse eelnõu ASi Milstrand soovitud detailplaneeringute algatamata jätmiseks.

Esimene eelnõu „Detailplaneeringute algatamata jätmine Miiduranna küla Randvere tee 5 ja Raudtee  maaüksused” lükkas tagasi Milstrandi soovi rajada ligi 1500 korterit, äripindu ning üldkasutatavaid pindu. Antud detailplaneeringu realiseerimisel kasvaks Viimsi elanikkond ligi 4500 inimese võrra.

See eelnõu lükati tagasi 14 poolthäälega, ainsana hääletas vastu ehk oli antud detailplaneeringu kehtestamise poolt volikogu liige Hannes Võrno.

Teine eelnõu „Detailplaneeringu algatamata jätmine Metsakasti küla Viimsi raudtee R2, Viimsi raudtee R3 ja Muuga küla Viimsi raudtee R4  maaüksused” lükkas tagasi Milstrandi soovi muuta olemasolevad raudtee alused transpordimaa krundid elamumaa sihtotstarbega kruntideks.  Avalduse kohaselt planeeritakse ligi 100 väikeelamut ning detailplaneeringu realiseerimisega kavandatav prognoositav elanike arv planeeringualal on ligi 300.

See eelnõu lükati tagasi 14 poolthäälega, vastu keegi ei olnud, Hannes Võrno jäi erapooletuks.

Tunnusfoto: AS-i Milstrand detailplaneeringu 3D vaade kütuseterminali alale planeeritavast hoonestusest.

Viimsi Uudised

 

Jaga: