AJAPEEGEL: aasta tagasi kehtestas võimuliit Tammelaane detailplaneeringu

AJAPEEGEL on Viimsi Uudiste rubriik, milles meenutatakse Viimsi vallas viimase 4 aasta jooksul toimunud märkimisväärseid sündmusi ja arenguid.

28. aprilli 2020 Viimsi volikogu e-istungi päevakorras oli Tammelaane detailplaneering ehk „Volikogu otsuse eelnõu: Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine”.

POOLT HÄÄLETASID (9)

Riina Aasma (Reformierakond)

Tanel Einaste (Reformierakonna nimekiri)

Kristjan Jõekalda (Reformierakonna nimekiri)

Valdur Kahro (Reformierakond)

Siim Kallas (Reformierakond)

Taavi Kotka (Reformierakonna nimekiri)

Urve Palo (parteitu)

Raimo Tann (toona sots, täna Keskerakond)

Jan Trei (Isamaa)

VASTU HÄÄLETASID (8)

Ants Erm (Kogukondade Viimsi)

Raivo Kaare (Rannarahvas)

Mari-Ann Kelam (Isamaa)

Oliver Liidemann (Keskerakond)

Taivo Luik (Reformierakonna nimekiri)

Ivo Rull (Kogukondade Viimsi)

Madis Saretok (EKRE)

Hannes Võrno (EKRE nimekiri)

Umbes kuu aega enne volikogu istungit oli Tammelaane DP kehtestamisest huvitatud volikogu asendusliige Märt Vooglaid (Reformierakond) end volikogu tööst taandanud. Tema asemele volikokku korraks naasnud Kristjan Jõekalda taandas ennast volikogu tööst umbes kuu aega pärast seda, kui oli Tammelaane DP poolt hääletanud (mida Märt Vooglaid poleks saanud huvide konflikti tõttu teha).

28. aprilli volikogu otsuse peale esitasid vaide Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus ja Randvere külaseltsi juhatuse liige Märt Puust. Volikogu esimees Taavi Kotka lükkas vaide tagasi ega pannud seda volikogu istungi päevakorda.

16. juuni volikogu istungi päevakorra kinnitamise ajal esitas Ants Erm ettepaneku panna Tammelaane DP kohta esitatud vaie volikogu päevakorda, et volikogu saaks seda hääletada. Ermi ettepanek hääletati võimuliidu esindajate poolt maha, kusjuures vastu hääletas ka Märt Vooglaid (kes oleks pidanud end huvide konflikti tõttu antud hääletuselt taandama). Sama istungi muude küsimuste alla tõstatas Ants Erm Tammelaane DP vaide küsimuse uuesti.

Taavi Kotka avaldas toimunud arutelus kolm korda arvamust, et kogukonna esindajad peaksid sõltumatu arvamuse saamiseks pöörduma kohtusse.

Andres Jaanus ja Märt Puust ongi pöördunud kogukonna huvide kaitseks kohtusse. Pärast vallavalitsuse poolt  kõigis kohtuastmetes vaidlustatud kaebetähtaegsuse ennistamist jätkub kohtuvaidlus detailplaneeringu seaduslikkuse kontrollimiseks.

Kogukonna esindajad on pidanud õigusabile kulutama juba viiekohalise summa. Raha selleks on tulnud peamiselt vaide esitajate omavahenditest aga ka annetustest. Andres Jaanus ja Märt Puust tänavad veelkord kõiki kaasamõtlejaid ja annetajaid, kellele üldplaneeringute põhimõtete järgimine ja looduskeskkonna säilimine on olulised. Tänu toetusele on kaebajad saanud keerulises kohtuvaidluses lisaks materiaalsele ka vajalikku moraalset tuge. Annetused on jätkuvalt väga oodatud MTÜ Tammneeme külaselts arvelduskontole EE072200221032076564.

Tunnusfoto: Tammelaane DP-st huvitatud isik Märt Vooglaid (kuvatõmmis Viimsi Teatajast).

Loe samal teemal:

„Toeta kogukonda Tammelaane kohtuvaidluses“

„Tiitli Viimsi Vedur 2020 said Andres Jaanus ja Märt Puust, Viimsi Piduri tiitliga pärjati Märt Vooglaid“

Viimsi Uudised

Jaga: