AJAPEEGEL: võimuliidu teerullipoliitika saatis pool aastat tagasi hingusele volikogu revisjonikomisjoni

AJAPEEGEL on Viimsi Uudiste rubriik, milles meenutatakse Viimsi vallas viimase 4 aasta jooksul toimunud märkimisväärseid sündmusi ja arenguid.

22. septembril 2020. aastal toimunud volikogu päevakorras oli umbusalduse avaldamine reivisjonikomisjoni esimees Ants Ermile (Kogukondade Viimsi). Umbusalduse algatasid võimuliidu liikmed Märt Vooglaid (Reformierakond), Valdur Kahro (Reformierakond), Urve Palo (valitud sotside nimekirjas, hetkel parteitu Keskerakonna toetaja), Raimo Tann (valitud sotside nimekirjas, läks üle Keskerakonda), Jan Trei (Isamaa) ja Priit Robas (Isamaa nimekiri).

Väljavõte 22.09.2020 volikogu protokollist: “Volikogu liige T. Luik soovib teada, kas on olemas ka uus kandidaat revisjonikomisjoni esimehe kohale ja kui on, siis millal ta ametisse asub? Volikogu liige M. Vooglaid vastab, et hea tava kohaselt tuleb kandidaat opositsioonist ja koalitsioon kindlasti toetab seda.”

Uut revisjonikomisjoni esimeest ei valitud 22. septembril ning seda pole tehtud tänaseni.

Ilma esimeheta on revisjonikomisjon pidanud veel ühe e-istungi 3-liikmelises koosseisus (kuigi revisjonikomisjoni peab kuuluma 5 liiget). Tänavu aasta alguses lahkus revisjonikomisjonist Raimo Tann (Keskerakond) ning mittetöötavasse revisjonikomisjoni jäi vaid 2 liiget – Raivo Kaare (Rannarahvas) ja Madis Saretok (EKRE).

Samuti pole rohkem kui 3,5 aasta jooksul pidanud mitte ühtegi töökoosolekut volikogu transpordi- ja heakorrakomisjon.

Loe samal teemal:

„Miks Märt Vooglaid ründab revisjonikomisjoni esimeest?“

„Volikogu revisjonikomisjon jääb jätkuvalt teovõimetuks“

„REKORD! Viimsi volikogu komisjon pole 3 aasta vältel pidanud mitte ühtki koosolekut“

Viimsi Uudised

Jaga: