Algatati petitsioon killuplatsi arendamiseks avalikuks kasutamiseks

Viimsi volikogu liige Ivo Rull algatas täna petitsiooni nn killuplatsi arendamiseks avalikuks kasutamiseks.

Petitsiooni tekst on järgmine:

Soovime Haabneeme rannas asuva nn killuplatsi arendamist avalikuks kasutamiseks

Viimsi vallale kuuluv üks eksklusiivsemaid piirkondi, nn killuplats Haabneeme rannas, planeeritakse tänase vallavõimu poolt müüa eramukruntideks.

Allakirjutanud pole sellise lahendusega nõus ning soovivad killuplatsi arendamist kõikidele viimsilastele avatuks ning spordi, vabaaja veetmise ning puhkamise võimalusi pakkuvaks piirkonnaks.

Petitsioonile saab allkirju anda SIIN.

Viimsi Uudised

Jaga: