Ants Erm: Viimsis on nakatumine koroonasse jõudsalt vähenemas

Traditsiooniks on saanud alustada ülevaadet hea uudisega ja selleks on seekord fakt, Viimsis on nakatumine jõudsalt vähenemas.

Ka Harjumaal (ilma Tallinnata) püsib nakatumine langustrendis (vt. joonis 1).

Hea uudis on seegi, et ühes Harjumaa omavalitsuses, Loksa linnas, on 14 päeva nakatumine olnud null. Tõsi, tegemist võib- olla ka statistilise veaga, kuivõrd Terviseameti koroonakaart annab omavalitsustes muutusi 10 juhtumi sammuga. Seega Loksa tegelik näitaja on vahemikus 0 ja 345, aga ikkagi – viimase 16 päevajooksul ei ole Loksale lisandunud üle 9 nakatunu.

Joonis 1

 Halb uudis  on, Euroopas on vaid 7 riiki kus päevane nakatumine  on oluliselt kõrgem kui Eestis. Koroona levib jõudsalt eelkõige Portugalis, aga ka Hispaanias, Gibraltaris, Andorras, Montenegros, Tsehhis ja  Monacos.

Senini Euroopa tipus asunud Rootsi, Leedu, Ühendkuningriik, Iirimaa, aga maailmas ka USA, on rangete piirangutega suutnud viiruse leviku alla suruda. Need riigid on jõudnud tänaseks enam-vähem samale tasemele Eesti ja Lätiga (vt. ka joonis 2). Valdav enamus neist riikidest rakendab jätkuvalt rangeid piiranguid, näiteks Leedu valitsus otsustas pikendada koroonapandeemia tõttu kehtestatud karantiini ja omavalitsuste vahel liikumise piiranguid märtsini.

Joonis 2

 Graafikult on ka näha, et meie põhjanaabritel soomlastel on läinud hästi. Oleme me tõesti nii „lahked“, et peame oma koroonat, mida meil 8 korda üle on ka neile eksportima – isegi proovidest oleme valmis loobuma, sest „äkki on positiivne ja siis ei saa tööle!?“

Küsin, et miks nad ei peaks end eestlaste (loomulikult ka teiste rändajate) eest hoidma? On ju Eesti nakatumisnäitaja on 7,8 korda kõrgem kui Soomes ning Eesti pole senini suutnud viiruse levikut alla suruda. Eesti näitajad püsivad suhteliselt kõrgel ühtlasel platool jõuludest alates. Ja midagi pole teha – ühendatud anumates liiguvad kontsentratsioonid ühtlustumise suunas, see on loodusseadus.

Loeme pidevalt, et meile tuuakse viirust sisse Ukrainast ja Venemaalt. Kui vaadata graafikuid, siis peaksid ehk ukrainlased ja venelased pigem eestlasi pelgama.

Loomulikult ei tee ma siin propagandat rändamisele. Arvan, et nagu Soome  valitsus, peaks iga riigi valitsus praegu piirama nii riikidevahelist kui sisemaist rahvaste rändamist. Seda nad „pahad“ täna teevadki – ka meie, eestlaste suhtes. Antud ajahetkel on see sisuliselt ainus viis selle sõja võitmiseks, s.t. viiruse maha surumiseks. Ja pensionireform, mida mõned propageerivad, ei ole mitte ainult ebainimlik, vaid suure tõenäosusega ka ebaefektiivne. Sest täna ei oska keegi veel öelda, milliseid tervisekahjustusi jätab viirus ellujääjatele.

Hoidkem end ja püsigem kodus.

Tunnusfoto: Visual Hunt.

Viimsi Uudised

Jaga: