Äripäev: Reformierakonna ärimehega seotud kinnisvaraplaan Viimsis tehti kohtus pihuks ja põrmuks

Ajakirjanik Eliisa Matsalu on avaldanud 24. aprilli Äripäevas uurimusloo “Reformierakonna ärimehega seotud kinnisvaraplaan Viimsis tehti kohtus pihuks ja põrmuks”.

Tsiteerime lugu, mis käsitleb luhtunud kinnisvaraäri, mille tagant paistavad Äripäeva hinnangul Märt Vooglaidi (Reformierakond) kõrvad, lubatud mahus:

Veikko Ulmi kohtus kaitsnud Cobalti büroo advokaat Karl Kask ütles, et Lubja tee 2 detailplaneering on kahjuks üks üsna paljudest negatiivsetest näidetest, kuidas Viimsi vald on tegutsenud kinnisvaraarendustega looduse arvel. „Skeemid on seejuures olnud väga sarnased, kuna kõrgemal seisvate planeeringutega on sellised arendused reeglina keelatud,“ ütles ta. Kask rääkis, et tundub, et kõrgemal seisvaid planeeringuid ehk üldplaneeringuid muutva detailplaneeringu läbisurumiseks tuleb esimese sammuna leida sobiv eelhindaja, kes koostab minimaalsetele nõuetele vastava lakoonilise eelhinnangu, kus ei räägita sõnagi arendusega kaasnevatest keskkonnaprobleemidest. „Selline samm võimaldab samal ajal ära hoida tülika keskkonnamõju hindamise, mis on oluliselt pikem ja põhjalikum avalikkust kaasav protsess,“ ütles ta. „Sellised eelhindajad ei ole ilmselt teadvustanud, et nad panevad toime kuriteo, kuna nende „eelhinnangut“ kasutatakse hiljem õiguslike eeliste saavutamiseks,“ ütles Kask.

/—/

Nagu öeldud, Märt Vooglaid oma seoseid Lubja tee 2 kinnistuga eitab. 2021. aastal, kui valla volikogu detailplaneeringu saatuse üle otsustas, kuulus Vooglaid ise samuti volikokku.”

Täismahus saab Äripäevas ilmunud artiklit lugeda SIIT.

Tunnuspilt: vaade Lubja 2 kinnistule tänavu jaanuaris.

Loe samal teemal:

Algas Lubja tee 2 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise protseduur”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: