Kopsakate esindustasude maksmine vallajuhtidele jätkub

Viimsi vallavolikogu 12. septembri istungil arutati valimisliidu Kogukondade Viimsi liikmete Ants Ermi, Tanel Ojangu ja Ivo Rulli koostanud määruse eelnõud.

Eelnõu sätestas, et alates 1. jaanuarist 2024 lõpetatakse Viimsi vallavalitsuse liikmete esindustasude maksmine.

Eelnõu seletuskirjas toodi välja, et Viimsi vallavalitsuse liikmetele makstakse käesoleval ajal iga kuu esindustasusid järgmistes summades:

  • vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond): esindustasu 1022 eurot ja 43 senti;
  • abivallavanem Alar Mik (Reformierakond): esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Marju Aolaid (Isamaa): esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Katrin Markii: esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Nikolai Bentsler (Eesti 200): esindustasu 869 eurot ja 6 senti.

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) tegi tänavu 29. augustil ettepaneku vähendada ministrite ja teiste kõrgemate riigiteenistujate palkasid. Rahandusministri sõnul lähtub ettepanek koalitsioonilepingus kokkulepitud põhimõttest, et avaliku sektori palgafond külmutatakse neljaks aastaks.

Viimsi vallavalitsuse liikmete palgad ja esindustasud on seotud kõrgemate riigiametnike palgaindeksiga. Ajal, mil riigi tasandil tegeletakse teenistujate palkade kärpimisega, tuleks kõrgepalgalistel Viimsi vallavalitsuse liikmetel jätta ära küsitava sisuga esindustasud.

Viimsi vallavanema palk on täna 5823 eurot kuus ja abivallavanemate palgad on 4949 eurot kuus. Nende väheste esindusfunktsioonide täitmiseks, mis on vallavalitsuse töös hädavajalikud, piisab kõrgepalgalistel vallavalitsuse liikmetel oma töötasudest, märgiti eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu poolt hääletasid Ants Erm, Tanel Ojang, Kristel Menning, Ivo Rull ja Meelis Saluneem.

Vastu hääletasid Tanel Einaste, Anneli Laines-Ensling, Mari-Ann Kelam, Jaanus KoniPille Petersoo, Stig Rästa, Aivar Sõerd, Antoon van Rens, Jan Trei ja Siiri Visnapuu.

Erapooletuks jäid Ilja Ban ja Siim Kallas.

Seega lükkas Viimsi võimuliit häältega 5 poolt, 10 vastu ja 2 erapooletut eelnõu tagasi.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Illar Lemetti palk tõusis 5823 euroni ja esindustasu 1165 euroni”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: