Võimuliidu liikmed volikogus säilitasid vallajuhtidele kõrged esindustasud

Viimsi vallavolikogu 12. detsembri istungil arutati Kogukondade Viimsi esitatud määruse eelnõu, mis tegi ettepaneku kaotada vallajuhtide igakuised esindustasud summades 869 kuni 1022 eurot.

 

Eelnõu seletuskirjas tõid Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esile, et  Viimsi vallavalitsuse liikmetele makstakse käesoleval ajal iga kuu esindustasusid järgmistes summades:

  • vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond): esindustasu 1022 eurot ja 43 senti;
  • abivallavanem Alar Mik (Reformierakond): esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Marju Aolaid (Isamaa): esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Katrin Markii esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Nikolai Bentsler (Eesti 200): esindustasu 869 eurot ja 6 senti.

Viimsi vallavalitsuse liikmete palgad ja esindustasud on seotud kõrgemate riigiametnike palgaindeksiga. Ajal, mil riigi tasandil tegeletakse teenistujate palkade kärpimisega, tuleks kõrgepalgalistel Viimsi vallavalitsuse liikmetel jätta ära küsitava sisuga esindustasud.

Viimsi vallavanema palk on täna 5823 eurot kuus ja abivallavanemate palgad on 4949 eurot kuus.

Nende väheste esindusfunktsioonide täitmiseks, mis on vallavalitsuse töös hädavajalikud, piisab kõrgepalgalistel vallavalitsuse liikmetel oma töötasudest. Isiklike esinduskulude katmine, mida iganes nende all ka ei mõelda – riietus, kohv, šampus vmt –  toimugu palgast nagu absoluutne enamus seaduskuulekatest kodanikest seda teeb. Viimsi maksumaksjate poolt vallavalitsuse liikmetele makstav põhipalk võimaldab seda.

Eelnõu näeb ette, et Viimsi vallavanema ja palgaliste vallavalitsuse liikmete isikliku sõiduauto tööülesanneteks kasutamise ja tööalaste sõidukulude kompenseerimine toimub alates 1. jaanuarist 2024 vastavalt seadusandluses sätestatud korrale, võrdsustades Viimsi vallavalitsuse liikmed ka selles teiste kohalike omavalitsuste juhtidega.

Loodame, et Viimsi võimukoalitsioon suhtub säästlikult maksumaksjate raha kasutamisse ning toetab kokkuhoidu ka valla juhtimise tasandil, märkisid eelnõu esitanud Kogukondade Viimsi esindajad.

Lisaks meenutas Ivo Rull, et esmakordselt esitasid Kogukondade Viimsi esindajad analoogse eelnõu 22. septembril 2020 toimunud volikogu istungil, kus see häältega 2 poolt ja 14 vastu  tagasi lükati. Poolt olid toona Ants Erm ja Ivo Rull. Vastu hääletasid: Raimo Tann, Priit Robas, Tanel Einaste, Taivo Luik, Taavi Kotka, Jan Trei, Urve Palo, Raivo Kaare, Valdur Kahro, Märt Vooglaid, Siim Kallas, Aivar Sõerd, Riina Aasma ja Oksana Šelenjova.

Teist korda esitasid Kogukondade Viimsi esindajad analoogse eelnõu 12. septembril 2023 toimunud volikogu istungile, kus see häältega 5 poolt, 10 vastu ja 2 erapooletut tagasi lükati.

Eelnõu poolt hääletasid siis Ants ErmTanel OjangKristel MenningIvo Rull ja Meelis Saluneem. Vastu hääletasid Tanel EinasteAnneli Laines-EnslingMari-Ann KelamJaanus KoniPille PetersooStig RästaAivar SõerdAntoon van RensJan Trei ja Siiri Visnapuu. Erapooletuks jäid Ilja Ban ja Siim Kallas.

Tänavu 12. detsembril juhtisid nii Aivar Sõerd (Reformierakond) kui Antoon van Rens (Vali Viimsid/sotsid) küsimuste ja repliikidega tähelepanu, et esindustasudeks kulutatavad summad on suhtarvudes valla eelarvesse väikesed.

Tanel Ojang (Kogukondade Viimsi) tegi repliigi, milles juhtis tähelepanu, et võimuliit on lubanud vastutustundlikku eelarvepoliitikata, aga esindustasudeks kulutatavad summad on täiesti läbipaistmatud. Nii Ojang kui Rull pidasid suhtarvudega žongleerimst demagoogiaks.

Ants Erm (Kogukondade Viimsi) rõhutas sotsidele, et tegemist on mitte niivõrd eelarvelise, kui sotsiaalse õigluse küsimusega. Vallavanem saab iga kuu tuhat eurot esindustasu, aga enamiku pensionäride igakuine sissetulek selle summani ei küüni.

Meelis Saluneem (EKRE) juhtis tähelepanu, et esindustasudel on siiski mõju eelarvele olemas. Esindustasudeks mineva raha eest saaks Viimsis näiteks käivitada supiköögi.

Eelnõu poolt hääletasid Ants ErmTanel Ojang Ivo Rull ja Meelis Saluneem. Vastu hääletasid Martin Reim, Aivar SõerdTanel EinasteSiiri Visnapuu, Jaanus Koni Antoon van Rens, Anneli Laines-EnslingJaanus Lember, Atso Matsalu, Raimo Tann, Annika Vaikla ja Ilja Ban.

Eelnõu ettekandja Ivo Rull lubas, et hiljemalt pärast 1. aprillil 2024 taas toimuvat vallavalitsuse liikmete esindustasude tõusu tullakse analoogse eelnõuga volikokku tagasi.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Kogukondade Viimsi soovib jätkuvalt vallajuhtide esindustasude kaotamist” 

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: