Ettepanekuid kaasavasse eelarvesse saab esitada kuni 1. augustini

Kaasava eelarve tänavusele ideekonkursile saab esitada ettepanekuid, mille realiseerimise maksumus jääb 50 000 euro piiresse ning teostamine 2024. aastasse.

Ettepanekuid on võimalik esitad otse infosüsteemis VOLIS, samuti vallavalitsuse kaudu kas elektrooniliselt või paberil.

Kaasava eelarve ideedele seatud on seatud järgmised tingimused:

  • idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringu tegemine, projekti elluviimine või ürituse korraldamine;
  • elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses või avalikkusele suunatud;
  • idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot (alampiiri ei ole määratud);
  • idee teostamisel ei tohi kaasneda vallale ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks;
  • idee peab olema realiseeritav hiljemalt 31. detsembriks 2024.

Esitatav idee peab sisaldama esitaja nime ja kontakte, idee nime ja kirjeldust (asukoht, maksumus, olulisus kogukonnale/vallale tervikuna), sihtrühma, elluviimise ajakava, ideed iseloomustavaid materjale (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

Laekunud ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, mis suunab nõutekohased ideed aasta lõpus rahvahääletusele. Rahvahääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased Viimsi valda sisseregistreeritud elanikud.

Ettepaneku hakata ka Viimsis korraldama kaasava eelarve  menetlusi tegid 2019. aastal Kogukondade Viimsi esindajad. 2020. aastal võitis rahvahääletuse idee rajada siserulapark, 2021. aastal ettepanek teha madalseikluspark Haabneeme sanglepikus ning Viimsi kooli juures ning 2022. aastal idee korrastada Randvere-Metsakasti ujumiskoht.

Kaasava eelarve ideede teostuse maksumuse ülempiiriks oli juba 2020. aastal ette nähtud 50 000 eurot ja see piirmäär on jäänud muutumatuks tänaseni. Antud perioodil on valla eelarve maht tõusnud ligi 15 miljoni euro võrra. Märkimisväärselt on viimastel aastatel tõusnud ka kõikvõimalike ehitusmaterjalide ja -tööde hinnad.

Kogukondade Viimsi esindaja volikogus Ivo Rull ütles, et muutunud oludes tuleks üle vaadata kaasava eelarve rahaline ülempiir.

“2024. aastal 50 000 euro eest enam siserulaparki või madalseiklusparki valmis ei teha ei õnnestuks,” märkis Rull.

Tunnuspilt: kollaaž möödunud aastal kaasava eelarve konkursile esitatud ideedest.

Loe samal samal teemal:

Kaasava eelarve ideekonkursi võitis ettepanek rajada Randvere-Metsakasti ujumiskoht”

Kaasava eelarve ideekonkursi võitis ettepanek rajada madalseiklusrajad”

Kaasava eelarve võiduidee on skatepargi rajamine Rohuneeme tee 1 siseruumidesse”

Kaasav eelarve tuleb”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

 

Jaga: