Harjumaa vallavalitsustest on enim juriste palgatud Viimsis

Viimsi volikogu võttis 20. aprillil võimuliidu poolthäältega vastu otsuse täiendava juristi  töökoha loomiseks Viimsi vallavalitsuse õigusosakonda.

Otsuse põhjenduses tuuakse välja “praktikas ilmnenud vajadus täiendava juristi ametikoha loomiseks, et tagada valla kvaliteetne juriidiline teenindamine läbi mille muuta otsuste ja õigusaktide kvaliteeti, mis eelduslikult toob kaasa kaebuste, vaiete ja muude vaidluste hulga vähenemise.”

Viimsi vallavalitsuse õigusosakonnas töötab täna juba neli inimest (sh kolm juristi) ning juriidiliste küsimustega tegeleb ka vallasekretär.

Mitte üheski Harjumaa vallavalitsuses ei tööta niipalju juriste, kui neid hakkab olema Viimsis pärast uue ametikoha loomist. Viimsi vallavalitsuse töötajaskond on viimastel aastatel pidevalt suurenenud ning antud juhtumil pole esitatud selgeid põhjendusi, miks valla bürokraatia peab taaskord kasvama.

Neljas Harjumaa vallavalitsuses juristi ametikoht puudub ning ilmselt teeb neis kohtades hädavajalikku juriidilist tööd vallasekretär. Üks jurist on tööle palgatud kolmes vallamajas. Kaks juristi toimetab ühes ning kolm juristi kahes vallavalitsuses. Neli juristi on täna tööl kahes Harjumaa vallavalitsuses.

Viimsisse palgatava täiendava juristi töötasuks saab orienteeruvalt 2300 eurot kuus.

Volikogu antud otsuse poolt hääletasid Tanel Einaste, Siim Kallas, Taavi Kotka, Taivo Luik, Janek Murakas, Urve Palo, Priit Robas, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova, Raimo Tann ja Jan Trei.

Vastu hääletasid Ants Erm, Oliver Liidemann, Ivo Rull ja Hannes Võrno.

Erapooletuks jäid Raivo Kaare ja Mari-Ann Kelam.

Hääletamata jättis Madis Saretok.

Viimsi Uudised

Jaga: