Karmen Paul: tunneme puudust spordihoonest ja „100 tamme pargist“

Viimsi Uudised palus mitmetel viimsilastel nimetada Viimsis elamise kolm kõige suuremat plussi ja kolm kõige suuremat miinust.

Täna avaldame Viimsi Gümnaasiumi koolijuht Karmen Pauli vastused.

3 kõige suuremat plussi minu jaoks:

  • mitmekesine haridusvõrk eriilmeliste koolidega;
  • huvihariduse võimalused: muusikakool, kunstikool, teaduskool, erinevad spordiklubid jms;
  • minu kodu ja töökoht on Viimsis, ma ei pea kulutama liigset ressurssi transpordile.

Tunneme koos kooliperega suurt puudust kolmest lubatud objektist. Esmalt kooli kõrvale planeeritud spordihoonest ja „100 tamme pargist“. Viimsi vald taotles 2016. aastal avaliku kasutamise eesmärgiga planeeritavad krundid maaüksusel Tammelehe tee 4 maareformi käigus munitsipaalomandisse ning need anti valla kasutusse tingimusega rajada sinna spordihoone ja  „100 tamme park“ lisaks valla arengukeskusele ning kahele ärihoonele kohalikele elanikele mõeldud teenuste pakkumiseks. Vastav kokkulepe spordihalli osas on sõlmitud ka Viimsi Vallavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel. Gümnaasium on ehitatud arvestusega, et kool saab erinevaid sporditegevusi läbi viia kõrvale rajatavas spordihallis. Just sinna kavandatud ka pesemistingimused, mida koolimajas ei ole. Lisaks kehalise kasvatuse tundide läbiviimisele piirab see hetkel ka erinevate füüsilist laadi tegevuste pakkumist koolimajas (nt näitering, rahvatants, tegevuste korraldamine nädalavahetustel, mis eeldavad ööbimisvõimalusi jms).

Juba 1. septembriks 2018 valmima pidanud „100 tamme park“ oleks nii hea vaba aja veetmise koht kui ka õpikeskkond, millest võidavad kõik elanikud.

Täiendavalt tunneme suurt puudust oktoobriks 2018 lubatud (ajutisest) bussipeatusest Randvere tee ääres. Loodame, et see teema laheneb koheselt, kui Randvere tee osa siin Haabneemes läheb riigiomandist üle vallavalitsusele.

Viimsi Uudised

 

Jaga: