Karmen Paul: Viimsi Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad kohanevad sujuvalt distantsõppega

Viimsi Gümnaasiumis algas distantsõppe teine nädal ning tunnid toimuvad reaalaajas valdavalt vahetu juhendamisega õpetaja poolt.

Kasutusel on virtuaalne koolikeskkond Discordis ning õpetajad kasutavad veebitundide läbiviimiseks peamiselt Google Meeti. Lisaks veel teisi digiõppekeskkondi nagu Opiq, Socrative, Moodle jms lähtuvalt tunni eesmärgist ja tegevuse vajadusest.

Püüame lapsevanemaid võimalikult vähe tülitada, sest mõistame ka ise lapsevanematena kui keeruline on olla täiskohaga kodukontoris, olla lastele õpetajaks ja samas pere heaolu eest hoolitseda. Just seetõttu oleme viinud tunnid reaalaega ja hoiame õppijatega vahetut kontakti, et toetada enesedistsipliini ja jagada suuremad ülesanded väiksemateks. Väldime koduste ülesannete andmist, et peale tundide lõppu oleks nii palju kui võimalik ekraanivaba aega.

Eelmisel nädalal küsisime nii õpilastelt kui ka õpetajatelt tagasisidet. Õpilased on rahul valitud õpikeskkondadega, sest see võimaldab omavahel suhelda. Pole ka nii väsitav kui koolikeskkonnas, saab paremini keskenduda ning üksteist ka tunni ajal rohkem abistada ilma, et see segaks teisi. Õpilased ütlevad, et õpetajad on loovamad kui kunagi varem ja tunnid on mitmekesised ning hästi ette valmistatud. Mugav on, et ei pea nii vara ärkama ja aega transpordile kulutama.

Noorte tagasisidest kumab läbi rahulolu, kuidas  kool ja õpetajad nii kiiresti distantsõppega kohanesid. Õpetajad on samuti elevil uuest vormist ning et see paneb pingutama ja tegutsema loovamalt. Tuntakse rõõmu, et kõik vajalikud tehnilised vahendid on õpetajatel olemas.

E-õppe vorm pole aga sobiv kõikidele õpilasele. On ka neid, kes koolimaja väga igatsevad ja ütlevad, et just koolimaja on see sobiv keskkond, kus õppida koos teistega. Inimlikust kontaktist tuntakse puudust.

Mõned õpetajad lisasid alguses vaid ülesanded Stuudiumis, kuid väga ruttu sai selgeks, et eriti reaalainetes on vahetu kontakt ja veebitund hädavajalik. Nädala teises pooles mõtlesid õpetajad juba välja ka tundide sisu, kus pidi rohkem õues liikuma, et kogu päev ei mööduks ekraani taga. Õpetajad toovad veel välja selle, et tundide ettevalmistus on ajamahukam, aga valitud reaalaajas toimuv õppetöö on ainuõige lahendus.

Mõistetav on kõigi osapoolte teadmatus ja hirm kui kaua nii peame olema. Ja et  mis saab riigieksamitest ja kas kooli naastes ootab ees suur laviin kõigest, mida distantsõppel pole saanud teha. Teame, et riigieksamite osas kujundab seisukoha valitsus ja kooli poolt püüame õpptööd organiseerida nii efektiivselt ja paindlikult kui vähegi antud oludes võimalik.

Nii õpetajate kui ka õpilaste esmane rahulolu peegeldub ka nende ettepanekus, et uuel õppeaastal võiksimegi samuti korraldada e-õppe päevi, nädalaid ja kursusi.  Aga seda vaatame juba sügisel, et kas isu ikka veel alles.

Karmen Paul

Viimsi Gümnaasiumi koolijuht

Viimsi Uudised

Jaga: