KOGEMUSLUGU: testitakse nutikaid jäätmemahuteid

Kohtla-Järvel on juba pool aastat testitud  jäätme- ja pakendikonteineritele paigaldatud nutikaid andureid, mis võimaldavad tulevikus muuta jäätmekäitluse efektiivsemaks.

 

Konteineritele paigaldatavate anduritelt lähtuvate signaalide põhjal võivad jäätmekäitlusettevõtted hakata koguma reaalajas andmeid konteinerite täituvuse kohta. Nii on võimalik optimeerida jäätmekäitlusettevõtete marsruute, saavutada rahalist kokkuhoidu ning vähendada keskkonnale tekitatavat jalajälge.

Kogutavad andmed võimaldav prognoosida, mis piirkondades ja millistel hooaegadel tekib rohkem või vähem jäätmeid. Samuti seda, millise suurusega konteinereid on optimaalne kuhugi paigaldada. Nõnda on ringmajandusega tegelevatel ettevõtetel võimalik optimeerida oma ärimudeleid.

Valminud andurite esimese versiooni testimisel on erilist tähelepanu pööratud tehnilisele toimivusele ja andmete edastuse usaldusväärsusele. Oleme hinnanud seadmete vastupidavust temperatuuri kõikumistele ja niiskusele ning muudele võimalikele mõjuritele.

Suhteliselt keerukas on olnud anduritele eriomadustega sensoorika lisamine ja tarkvara seadistamine. Näiteks juhul, kui on tarvis järgida erijuhtumeid nagu konteineri kiire täitumine, põlenguoht vms. Anduriga saab mõõta erinevaid parameetreid nagu täituvus, temperatuur, niiskus, rõhk ja mitmed teised parameetrid. Oleme loonud oma lahenduse võimalikult universaalsena, mida saab komplekteerida vastavalt vajadustele ja eesmärkidele.  Lisariistvaraga saab lisada andurile erinevaid täiendavaid võimalusi.

Saadud kogemustest lähtuvalt oleme andureid mitmel moel täiustunud, et need Eesti  kliimas ja oludes toimiksid. Samuti oleme täiustanud tarkvara, mis süstematiseerib lähteandmeid ning kuvab neid ülevaatlikku kasutajaliidesesse. Avalikkusele huvipakkuvaid andmeid – näiteks kas konteiner on täis või tühi – saab teha avalikult nähtavaks.

Esimese testimisringi tulemuste põhjal täiendatud andurite uus testimisring toimub Kohtla-Järvel 2024. aasta esimesel poolaastal. Tegeleme VIDRIKu arendusinseneride meeskonnaga veebirakenduse arendamise ja interaktiivkaardi integreerimisega. Terviklahendus valmib juunis 2024.

Kohtla-Järve endine arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov peab kohaliku omavalitsuse vaates taoliste andurite arendamist ning tarkvara loomist väga oluliseks.

„Nii saab vähendatakse raskete prügiveoautode tühjendussõite. Teed ja tänavad saavad vähem raskete veokite koormust ning väheneb ka müra ja õhureostus,” märgib Setškov.

                                  Lahendus on rakendatav kõikides omavalitsustes

Võrreldes seni turul pakutavate seadmetega on TalTech Virumaa kolledži VIDRIKu inseneride  arendatav jäätme- ja pakendikonteinerite andurite lahendus puhtalt Eesti toode. See on disainitud ja konstrueeritud Eestis ning arvestab kõiki kohalikke olusid ja eripärasid.

Senised analoogsed  lahendused on kasutaja vaates olnud suletud süsteemid. Kohtla-Järvel piloteeritud rakendus aga pakub lisaväärtust konteinerite optimaalse tühjendamise intervallide või tühjendusmarsruutide soovitamisega.

Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht kinnitab: „Kolledži eesmärk on lisaks piirkonna ettevõtetele, toetada ka kohalikke ettevõtteid. VIRDIKu inseneride poolt väljaarendatud tehnoloogiat on plaanis rakendada mitte ainult jäätmekäitluse efektiivsuse suurendamiseks, vaid ka keskkonnamõjude vähendamiseks ning jätkusuutlikuma tuleviku loomiseks.“

TalTech Virumaa kolledži, AS Telia, OÜ FleetCompete Eesti ja Kohtla-Järve linnavalitsuse koostööd eelkirjeldatud lahenduste loomisel on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tunnuspilt: TalTech Virumaa kolledži arukate süsteemide töörühma liige Sergei Pavlov esitleb jäätmemahutite andurit ning andmete töötlemise tarkvara.

Heiko Põdersalu, Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskuse (VIDRIK) juhataja

Viimsi Uudised

Jaga: