REPLIIK: vallaleht avaldas volikogu liikme äri promova artikli tasuta

Viimsi Teataja on vallavõimu häälekandja, milles kajastatakse üksnes postitiivses võtmes vaid vallas parasjagu võimul oleva seltskonna persoone ja töövõite.

 

Vallalehe sisu eest kannavad hoolt vallavalitsuse palgal olevad kolm PR-töötajat. Ajalehe kujunduse, küljenduse, trüki ja levi kogukulu on aastatel 2023 – 2025 kokku üle poole miljoni euro. Nii vallavalitsuse PR-töötajate palgad kui tasuta postitatava propagandalehe teostuse ja levi kulud maksvad solidaarselt kinni kõik viimsilastest maksumaksjad. Ka need, kes mitte kunagi ei näe selles lehes oma rõõmude või murede kajastusi või ei saa infot oma valitud, aga opositsiooni jäänud volikogu liikmete tegemistest.

Samas tegeleb Viimsi Teataja ka reklaami ja sisuturundusartiklite müügiga. Nii on vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) andnud 14. septembril 2022. aastal välja korralduse, millega on kehtestatud Viimsi Teatajas reklaami avaldamise põhimõtted ja reklaami hinnakiri.

Selles korralduses  on muuhulgas kirjas: “Tasuline kirjutis ettevõttest või organisatsioonist, selle toodetest, teenustest või ettevõtmistest loetakse reklaamtekstiks ja märgistatakse infolehes tunnusega „sisuturundus”. Tasuline kirjutis koos illustreerivate fotode või graafikaga mahutatakse reklaampinnale, millele kehtib sama hind, mis samas mõõdus reklaamile.”

Kuna sisuturundustekstide hind on võrdsustatud pinna järgi reklaammoodulite hinnaga, siis  pooleleheküljelise sisuturundusartikli avaldamine Viimsi Teatajas maksaks 634 eurot (hind koos käibemaksuga).

Aga võimuliitu kuuluv volikogu liige saab tasuta

Tänavu 15. detsembril ilmunud Viimsi Teataja 17. leheküljel, mille tunnuseks on märgitud “ettevõtlus”, ilmus Viimsi vallavolikogu liikme Anneli Laines-Enslingi (Eesti 200) pooleleheküljeline artikkel tema eraärist. Kuna me ei taha teha täiendavat tasuta reklaami volikogu liikme eraärile, siis refereerime artikli sisu lühidalt ja ebamääraselt.

Artiklis kirjeldab volikogu liige oma kirjastusäri, selgitab pikalt ja põhjalikult pakutavate toodete eripära, tootmisprotsessi ja hinnastamispoliitikat. Artikli lõppu on lisatud ettevõtte veebilehe ja sotsiaalmeedia kontode aadressid ning artiklit illustreerib fotokollaaž seni tehtud toodetest.

Selline artikkel kvalifitseerub igas meediamajas silmapilkselt sisuturunduseks. Aga kuna Viimsi Teatajas oli vastav määratlus sisuturundusartikli juures puudu, saatis toimetus teemakohalise päringu Viimsi vallavalitsuses töötavale lehe toimetetaja Jane Saksale.

Toimunud kirjavahetuse kokkuvõte on, et tegemist polevat Viimsi  Teataja toimetaja hinnangul mitte sisuturundusartikliga, vaid looga kohalikust ettevõtlikust inimesest. Ning et selle eest Viimsi vallavalitsus Anneli Laines-Enslingi firmale arvet esitanud pole. Viimsi Uudiste toimetus jäi seisukohale, et tegemist on sisuturundusartikliga.

Viimsi Uudiste toimetus saatis küsimused vallalehes sisuturundusartikli avaldamise tingimuste kohta ka Laines-Enslingi äriühingu e-posti aadressile. Palutud ajaks vastuseid ei laekunud, aga oleme valmis need avaldama niipea kui vastused saadetakse.

Seega on viimsilastest maksumaksjate poolt ülalpeetav Viimsi Teataja teinud jõulude eel võimuliitu kuuluva volikogu liikme äriühingule 634-eurose “kingituse”.

Abiks ikka!

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Vallavalitsus kulutab oma häälekandja teostuseks ja levitamiseks järgmisel kolmel aastal üle poole miljoni euro”

Kersti Kaljulaid: minu jaoks ei ole õigustust vallalehtede väljaandmisele”

 Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: