Kolmel pühademeeleolus kaptenil oli probleeme laeva Naissaarelt tagasi toomisega

 Oluliselt täiendatud!

Politsei- ja piirvalveameti töötajad ei lubanud Jaanipäeval kolmel reisilaeva Monica kaptenil laeva Naissaarelt tagasi juhtida, kuna nood olid väidetavalt purjus.

Reisilaeva Monica esindaja väitel on aga tegemist valeinfoga ning Monica jõudis 24. juuni pärastlõunal tagasi Piritale.

Eelnevast lähtuvalt saatis Viimsi Uudised järgmised küsimused PPA valvepressiesindajale:

  1. Kas tõepoolest leidis kinnitust, et kõik 3 reisilaeva Monica kaptenit olid 24.06.20 sellises alkoholijoobes, et nende Naissaarelt merele minekut pidi politsei takistama?
  2. Kuidas kommenteerite Monica reederi Andres Vaatmanni väidet, et politsei jutt purjus kaptenitest on täielik jama ning et keegi purjus kodanik olla lihtsalt Naissaarel esinenud Monica kaptenina?
  3. Kas vastab tõele, et reisilaev Monica sõitis 24.06.20 kl 16 – 17 vahel Naissaarelt tagasi Piritale mõne kapteni juhtimisel, kelle puhul oli tuvastatud joove?
  4. Millised karistused ootavad purjus kapteneid ning reisilaeva Monica omanikfirmat?

Viimsi Uudised avaldab PPA valvepressiesindaja vastused:

„Vastab PPA operatiivjuht Urmet Tambre:

Eile hommikul kella 8.10 paiku sai politsei väljakutse Naissaarele, kus üks alkoholi tarvitanud mees oli kukkunud ja pea piirkonda viga saanud. Saarele saabunud PPA kaater toimetas mehe mandrile ja andis üle kiirabile. Muuhulgas selgus, et tegu on reisilaeva Monica kapteniga, kes pidanuks kella 15 ajal Naissaarelt umbes poolsada inimest tagasi mandrile sõidutama. Pärast kapteni maismaale toomist võttis juhtimise üle Monica tüürimees seniks, kuni maismaalt toodi saarele spetsiaalselt asenduskapten.

Enne kella 15 läks PPA kaater tagasi Naissaarele selgitama, kas ja kuidas saarel olijad mandrile saavad. Selgus, et tüürimees oli enne asenduskapteni saabumist ennast teenistusest kõrvaldanud ja tarbinud pärast seda alkoholi. Politsei kontrollis ka maismaalt saabunud asenduskapteni kainust ning selgus, et ka tema oli alkoholi tarvitanud. Politseinikud selgitasid, et sellises seisundis laeva juhtida ei saa ning seetõttu takistasid tal rooli minemast.

Saarele oli naasnud ka hommikul vigastada saanud kapten, kes pakkus, et küllap võib ta juba ise nüüd rooli minna. Kella 15.30 oli tal endiselt alkoholi tarvitamise tunnused ning politseinikud takistasid tal sõitu minemast. Samuti kontrolliti kella 15.30 paiku uuesti asenduskapteni joovet, kuid endiselt olid tal jääknähud ja rooli teda ei lubatud.

Reisilaev Monica reisijatele pakuti võimalust suunduda tagasi maismaale reisilaev Katariinaga, kuna oli selgusetu, millal Monica saab reisi jätkata.

PPA kaater oli valves kuni reisilaev Monica asenduskapteni kainenemiseni. Kella 17.00 paiku kontrolliti uuesti maismaalt saabunud asenduskapteni kainust. Selleks ajaks oli mees kainenenud – tal ei tuvastatud alkoholijoovet ning tal lubati minna laeva juhtima. Samuti kontrolliti kolme teise meeskonnaliikme (ükski neist ei olnud nimetatud kapten) kainust – nad kõik olid kained.

Reisilaevade kaptenitel on suur vastutus kõigi reisijate turvalisuse tagamisel, mistõttu kehtib laeva alkoholijoobes juhtimisele nulltolerants. Antud juhtumi puhul õnnestus ennetada ohtu, tänu millele ei jõutud rikkumist toime panna ning sestap ei määratud ka karistust.

Isegi juhul, kui tervis ja enesetunne on pärast alkoholi tarbimist hea ning tundub, et ollakse kained, tuleks alati enne mistahes liiklusvahendiga sõitma asumist kainuses veenduda. Näiteks on kainuse kontrollil abiks ka kodused alkomeetrid.“

Viimsi Uudistega võttis ka ühendust anonüümsust palunud viimsilane, kes kirjeldas oma varasemaid kokkupuuteid reisilaev Monica meeskonnaga, kus alkoholi liigtarbimine olevat väga sagedane. Ta leidis, et „mina isiklikult selle laevaga suurema tuulega ei julgekski sõita“.

Juhtunu kohta saab täiendavalt lugeda SIIT ja SIIT.

Tunnusfoto: kuvatõmmis Postimehe veebist

Viimsi Uudised

Jaga: