KURIOOSUM: Viimsi vald seadis ise omaenda taotluse täitmisele keelu

Regionaalminister Madis Kallas saatis 8. jaanuril Viimsi vallavanem Illar Lemettile vastuse taotlusele võõrandada riigilt tasuta Viimsi vallale ligi 30 tuhande ruutmeetrine kinnistu Metsakasti külas.

Vald taotleb alates möödunud sügisest riigilt antud maatükki (Tühermaa) põhjendusega, et soovib sinna rajada pargi, kogukonnaaia, koerte treeningplatsi, jõulinnaku, ASi Viimsi Vesi veepuhastujaama ning veehaarde.

Regionaalminister viitab oma vastuses, et kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Tühermaa kinnistu näol tegemist väikeelamute reservmaaga. Regionaalminister lisab, et Viimsi vald kehtestas 2023. aasta detsembris ajutis ehitus- ja planeerimiskeelu muuhulgas ka Tühermaa kinnistule.

„Eeltoodust tulenevalt, olenemata asjaolust, et vallavalitsus soovib kinnisasja kasutada kohaliku omavalitsuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, ei saa välistada, et Tühermaa kinnisasja ei saa võtta kasutusse tulevikus elamumaana, arvestades üldplaneeringut ning kinnisasja asukohta, kuju ja suurust. Elamumaaks sobiva kinnisasja võõrandamine vallale on võimalik üksnes RVS § 33 lõike 1 punkti 11 alusel RVS § 34 lõikes 1 nimetatud tingimusel, mis võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusele võõrandada kinnisasja müügihinnaga 50% selle harilikust väärtusest. Selleks, et Tühermaa kinnisasja saaks võõrandada Viimsi vallale RVS § 33 lõike 1 punkti 1 alusel tasuta, tuleb Viimsi vallal koostada detailplaneering, mis näeb ette kinnisasja kasutamist taotluses kavandatud eesmärkidel. Kinnisasja otsustuskorras tasuta võõrandamise menetlust on võimalik jätkata pärast detailplaneeringu koostamist, Maa-ameti poolt kooskõlastamist ning vallavalitsuse poolt kehtestamist,” kirjutab regionaalminister.

Seega on Viimsi vald ise kehetestanud kinnistule, mida soovib riigilt tasuta enda omandusse saada, taolist võõrandamist välistava keelu. Vähemalt kahe eeloleva aasta jooksul pole vallal omaenda keelu tõttu võimalik teha antud maa tasuta omandamiseks vajalikku detailplaneeringu koostamist ja kehtestamist.

Loe regionaalministri kirja täismahus SIIT.

Tunnuspilt: pixabay.com

Loe samal teemal:

Viimsi vallavõim kavandab valikulist planeerimis- ja ehituskeeldu”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

 Viimsi Uudised

Jaga: