Lahkuv vallavalitsus lükkas taas olulise töö tulevikku

Viimsi peagi ametist lahkuv vallavalitsus pole edasi lükanud mitte üksnes Haabneeme uue üldplaneeringu koostamise, vaid ka rohevõrgustiku toimivuse uurimuse valmimise.

20. jaanuaril 2020 sõlmiti leping Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuringu koostamiseks. Vallavalitsus tellis selle lepinguga töö osaühingult Sfäär Planeeringud.

Antud  ettevõte esitas Tellijale 17. septembril 2021 taotluse lepingu tähtaja pikendamiseks kuni 31. detsembrini 2021. Põhjuseks toodi ajakava muutus seonduvalt Covid19- pandeemiaga.

Tunnusfoto: rohevõrgustiku rikkumise tõttu jõuavad põdrad järjest agedamini teedele (autor Märt Puust).

Viimsi Uudised

Jaga: