Lemetti peab andma aru vallavalitsuse palga- ja tegevuskulude kohta

Viimsi vallavolikogu 14. novembri istungil andsid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull üle arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond).

Arupärimine käsitleb Viimsi vallavalitsuse palga- ja tegevuskulusid ning toome selle järgnevalt ära täismahus.

“Riigi tasandil tegeleb Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside moodustatud valitsuskoalitsioon hetkel eelarve puudujäägi vähendamisega ka erinevate kärbete vormis. Seetõttu on külmutatud näiteks õpetajatele ning teistele avaliku sektori teenistujatele lubatud palgatõusud ning oluliselt vähendatud investeeringuid erinevatesse taristuobjektidesse. Vähemalt võimuliidu retoorikas on mainitud ka vajadust kärpida riigiametnike palku ning tegevuskulusid.

Viimsi vallavalitsuse palga- ja tegevuskulud on viimastel aastatel olnud pidevas kasvutrendis. Samal ajal on vallavalitsus kärpinud paljudele kohaliku kogukonna huvirühmadele suunatud tegevustoetusi ning lükanud pidevalt edasi erinevaid investeeringud, näiteks Tammede pargi rajamist.

Hetkel on Viimsi vallavalitsuses ettevalmistamisel 2024. aasta eelarve projekt. Vallaelanikest maksumaksjatel on õigustatud ootus teada saada, kuidas planeeritakse vallavalitsuse palga- ja tegevuskulusid 2024. aastal.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kui suur on Viimsi vallavalitsuse liikmete ja kõikide amtenike planeeritav palgakulu aastal 2024 kogusummas ning kui suureks kujuneb vastav kogusumma aastal 2023?
  2. Kui suur on Viimsi vallavalitsuse liikmete ja kõikide ametnike planeeritavad tegevuskulud (kõik töökohtadega seotud kulud, komandeeringutega seotud kulud, preemiad, kompensatsioonid jmt) aastal 2024 kogusummas ning kui suureks kujuneb vastav kogusumma aastal 2023?
  3. Kas Viimsi vallavalitsuse liikmetele ja ametnikele on plaanis 2023. aasta lõpus maksta preemiaid? Kui jah, siis kui suur on antud preemite kogukulu?
  4. Kas Viimsi vallavalitsuse liikmetele on kavas ka 2024. aastal maksta esindustasusid?
  5. Kas Viimsi vallavalitsusel on kavas siduda vallavalitsuse liikmete töötasud lahti kõrgemate riigiametnike palgaindeksist, mis toob iga aasta 1. aprillil kaasa vallavalitsuse liikmete automaatse palgatõusu?

Vastuseid arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal: 

Illar Lemetti palk tõusis 5823 euroni ja esindustasu 1165 euroni”

Jõulukuul said 80 vallavalitsuse töötajat tulemustasu kogusummas 141 111 eurot”

Illar Lemetti: mina ega teised vallavalitsuse liikmed ei pea aruandlust erinevate esinduskulude üle”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: