Lemetti peab selgitama Viimsi Halduse lepinguliste töötajate varjamist ning vallavalitsuse liikmete esinduskulude põhjendatust

Tänasel Viimsi vallavolikogu istungil andsid valimisliidu Kogukondade Viimsi saadikud Ants Erm ja Ivo Rull üle neli arupärimist vallavanem Illar Lemettile ning ühe vallavalitsuse liikmele Evelin Vahenõmmele.

Esimeses arupärimises soovitakse jätkuvalt teada, miks vallaettevõtte Viimsi Haldus juhataja Margus Talsi ja nõukogu liige Margus Kruusmägi varjavad ettevõtte lepinguliste töötajate nimesid.

Arupärimises küsitakse esmalt miks varjab 100% vallale kuuluv ettevõte oma lepinguliste töötajate nimekirja vallavolikogu liikmete eest.

Ning täiendavalt väljendatakse soovi teada, kes olid nimeliselt Viimsi Halduse OÜ lepingulised töötajad perioodil 1. jaanuar 2019 kuni 31.detsember 2019 ning millistel kuupäevadel ning missugusteks tegevusteks on nendega lepingud sõlmitud.

Teises arupärimises viidatakse, et Viimsi vallavalitsuse liikmetele makstakse iga kuu lisaks põhipalgale ja muudele hüvitistele ka järgmistes summades esinduskulusid:

  • vallavanem Illar Lemetti – 863 eurot;
  • abivallavanem Annika Vaikla – 736 eurot;
  • abivallavanem Margus Kruusmägi – 734 eurot.

Ning soovitakse vastuseid järgnevatele küsimustele.

  • Milline on antud esinduskulude maksmise seaduslik alus?
  • Miks tuleb kõrgepalgalistele vallavalitsuse liikmetele maksta lisaks esinduskulusid?
  • Kas toimub mingisugune kontroll vallavalitsuse liikmete poolt esinduskulude sihipärase kasutamise osas?

Kolmandas arupärimises soovitakse vallavanemalt vastust, miks pole Viimsi ja Haabneeme alevikes senini  valitud alevivanemaid. Neljandas arpärimises soovitakse vastuseid Vehema tee 5 kinnistule rajatavate tehnovõrkude rajamisel naaberkinnistute omanike nõusolekute olemasolu kohta. Ning viiendas, Evelin Vahenõmmele esitatud arupärimine kuidas on Viimsi 2020. aasta eelarves kavandatud kaasava eelarvega jaotatava 50 000 euro jagamine.

Loe samal teemal:

„Suur saladus – kes on Viimsi Halduse lepingulised töötajad?“

„Annika Vaikla kerkis 4587-eurose kuupalgaga enim teenivaks Viimsi vallavalitsuse ametnikuks“

 Viimsi Uudised

Jaga: