Pringi külas kogub hoogu protest mastaapse arendusala detailplaneeringu vastu

18 päeva ehk tänavu 31. jaanuarist 17. veebruarini oli avalikul väljapanekul vallavalitsuse poolt koostatud mastaapse Pringi arendusala detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatakse 60 üksikelamu krundi loomist seni valdavalt metsaga kaetud Pringi küla kinnistute Andese, Ees-Madise, Tuulekivi, Pearu, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese aladele.

Pringi külavanem Kadri Käärt saatis 17. veebruaril Viimsi vallavalitsusele Pringi küla inimeste pöördumise, milles palutakse arendusala detailplaneeringut esitatud kujul mitte kehtestada.

Allkirju antud pöördumisele lisaks olemasolevatele saab anda kuni 21. veebruarini, pöördudes selleks meilile pringi.kula@gmail.com.

Pringi küla Facebooki grupis toimub elav arutelu teemal, kuidas vältida piirkonna miljööd, rahvastiku arvu, liiklust, veevarustust ning sotsiaaltaristut negatiivselt mõjutava detailplaneeringu kehtestamist.

Pringi arendusala detailplaneeringuga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Viimsi Uudised

Jaga: