Nikolai Bentsler õigustab Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi korraldust

Möödunud aasta viimasel volikogu istungil andsid Kogukondade  Viimsi volikogu liikmed üle arupärimise abivallavanem Nikolai Bentslerile (Eesti 200) seoses Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurikonkursiga.

Vallavolikogu liikmed Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull kirjutasid arupärimise sissejuhatuses Nikolai Bentslerile, et “Teie ei ole vastutav selle arhitektuurikonkursi korralduse ja tulemuste eest. Küll aga hakkab suuresti Teist sõltuma, milline saab olema asjade edasine käik Vabaõhumuuseumile külastushoone rajamisel.“

Toome alljärgnevalt ära arupärimise küsimused ühes neile Nikolai Bentsleri poolt 28. detsembril saadetud kirjalike vastustega.

1. Kuidas sai võimalikuks, et Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursist ei teavitatud viimsilasi piisavalt ja õigeaegselt? Keda peate selle tegematajätmise eest vastutavaks?

Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursist olid kutsutud osa võtma kvalifikatsiooniga arhitektid, keda informeeriti vastavate kanalite kaudu. Avalikkust teavitati 10.09.2021 ilmunud Viimsi Teatajas. Millal on õige aeg teavitada avalikkust konkursi tulemustest? Eks ikka siis, kui konkurss on toimunud ja võitja on välja selgitatud.

Toimetuse kommentaar: 10. septembril 2021 ilmus Viimsi Teataja 15. leheküljel lühike veeru-uudis “Algas Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurivõistlus”. Rohkem mingisugust infot vallakodanikele enne tulemuste selgumist ei jagatud.

 

Kuvatõmmis 10.09.21 Viimsi Teataja 15. leheküljest.

2. Selgitage palun välja ja andke teada, kui palju oli selle konkursi toimumise käigust teadlik vallavanem Illar Lemetti?

Volikogu liikmel on Viimsi valla põhimäärusest tulenev õigus esitada arupärimisi kõikidele vallavalitsuse liikmetele, ilma vahendajateta.

3.Rannarahva Muuseumi juhataja Janek Šafranovski on väitnud, et arhitektuurikonkursi läbiviimiseks kasutas muuseum omavahendeid. Samas on valla dokumendiregistris hulgaliselt SA Rannarahva Muuseum taotlusi hoopis väiksemate tegevuskulude jaoks vallavalitsuselt tegevustoetuste küsimiseks. Selgitage palun välja ja andke teada, kas SA Rannarahva Muuseumi 2021. aasta eelarves oli ette nähtud summad Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurikonkursi läbiviimiseks.

Jah, olid planeeritud 2021. aasta eelarvesse.

4.Selgitage palun välja ja andke teada, miks otsustati arhitektuurikonkursi läbiviimiseks moodustada vaid 6-liikmeline žürii. Miks ei kaasatud žüriisse rohkem kaunite kunstidega tegelejaid Viimsi kogukonnast?

Žürii kooseis moodustati EAL arhitektuurivõistluste juhendiga kooskõlas ja pole mingit alust väita, nagu see oleks olnud liiga väike. Selle moodustas Eesti Arhitektide Liit ja kinnitas SA RRM juhatuse liige. Hea tava on, et žürii enamuse moodustavad arhitektid, kellele on antud volitatud arhitekti kutsekvalifikatsioon. Rannarahva Muuseumi ideekonkursi puhul oli žüriis vastava kvalifikatsiooniga arhitekte kolm, samuti oli vallavalitsusest kaasatud arhitektuuriharidusega planeeringute vanemspetsialist.

5.Kuidas kavatseb Viimsi vallavalitsus edasi tegeleda Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi võitnud tööga?

Arhitektuurikonkursi võitnud tööga tegeleb esmajoones edasi SA Rannarahva Muuseum.

6.Kas ja kuidas kavatsete Teie kaasata Viimsi kogukonda Vabaõhumuuseumi külastushoone vajalikkuse, asukoha ning mastaapide küsimustes seisukohtade selgitamiseks?

Muuseumile paremate tingimuste loomine on erinevates sõnastustes olnud kultuurivaldkonna peatükkides läbiv teema kõikides valla arengukavades. Kõige viimane on Viimsi Vallavolikogu poolt 2.10.2021 kinnitatud „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025“, mis sätestab Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone rajamise ja selle valmimisajaks 2023 (lk 39). Külastushoone vajadust laiemalt on käsitlenud ka varasemad erinevad planeeringud, projektid jms. Olen kindel, et SA Rannarahva Muuseum tagab kogukonna piisava kaasatuse ja informeerituse.

7.Kas ja millal planeerite võidutöö alusel alustada projekteerimishanke korraldamisega?

Seda ei ole veel otsustatud.

Tunnusfoto: Ruslan Dontsov

Loe samal teemal:

Ants Erm: Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi olulised faktid”

Tanel Ojang: Viimsi vabaõhumuuseumist möödujatele peab säilima vaade merele“

Ivo Rull: mis läks valesti Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone konkursiga?“

 „Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuur kütab viimsilaste hulgas emotsioone“

Viimsi Uudised

Jaga: