Planeeritavale Püünsi külaplatsile tuuakse vana kaluripaat

Püünsi Külaseltsi juhatuse esimees Helen Lainjärv on esitanud vallavalitsusele nägemuse, milline võiks hakata välja nägema rajatav Püünsi külaplats.

Külaplatsi asukohaks on lõik Rohuneeme teest mere poole, mis külgneb kinnistutega Rohuneeme tee 84a-st kuni Rohuneeme tee 88-ni.

Nägemuses on öeldud, et külaplatsile tulev kaarjas istumiskoht on mõeldud nii kogukonnale vajalike kokkusaamiste läbiviimiseks kui Püünsi Kooli vabaõhutundide pidamiseks. Samuti on selle idee kogukonna inimesi omavahel lähendav – selle pingi peal võivad üleadsedki istudes tuttavaks saada.

Külaplatsile planeeritakse tuua vana kaluripaat, mis on külaseltsil juba ostetud. Praegu on paat renoveerimisel, kus seda tugevdatakse ja kohaldatakse selleks, et rannas puhkajad saaksid sinna sisse ronida ning sellega tutvuda.

Paadi juurde tuleb lipuvarras. See peaks ühtlasi olema ka selgitav maamärk, et teavitada inimesi, et see ei ole kellegi erapaat vaid küla rekvisiit.

Üksikud pingid on mõeldud promenaadil jalutajatele ja looduse ning vaate nautlejatele. Rattahoidja kutsub sinna platsile just looduslähedaste liikumisviiside harrastajaid. Ning lõkkekoht on valitud selliselt, et oleks võimalikult vee ääres tuleohutuse seisukohalt turvaline.

Kõik külaplatsil olevad elemendid, välja arvatud maasse betoneeritud lipumast, on vajadusel teisaldatavad ning liigutatavad.

Viimsi Uudised

Jaga: