Prangli poodi hakkab pidama Annika Prangli ettevõte

Viimsi vallavalitsus kinnitas 1. detsembril riigihanke tulemused, mille kohaselt hakkab järgneval viiel aastal kontsessioonilepingu* alusel Prangli poodi pidama OÜ Prangli Reisid.

Võitjaks osutus Annika Pranglile kuuluv Prangli Reisid, küsides 60 kuu jooksul poe pidamise eest veidi üle 52 tuhande euro (ilma käibemaksuta).

Teiseks jäi Roy Puuströmile kuuluv Prangli Turimismiühistu, küsides viie aasta jooksul poe pidamise eest 72 tuhat eurot (ilma käibemaksuta).

Ning kolmandaks Valdur Kahrole kuuluv osaühing Saare, mille sooviks oli saada antud perioodil poe pidamise eest 120 tuhat eurot pluss käibemaks.

Tänavu suvel lõpetas Valdur Kahro ootamatult ja omal algatusel Viimsi vallaga sõlmitud lepingu Prangli poe pidamiseks.

Viimsi Uudistele on vihjatud, et Valdur Kahro võib toimunud hanke tulemused vaidlustada, viidates võitnud pakkumise liiga madalale hinnale. Kui vaidlustus esitatakse ja see rahuldatakse, siis parimaks pakkkumiseks osutuks Kahro väimehe Roy Puuströmi pakkumine ehk poepidamine jääks perekonda.

Varasemalt on avalikkuse tähelepanu köitnud Valdur Kahro aktiivsus endise Prangli sadamakuuri lammutamise eel. Prangli sadamakuuris korraldas Annika Prangli ettevõte suveperioodil erinevaid kultuurisündmusi.

*Kontsessioon on hankelepingu vorm, kus tellija maksab hankijale fikseeritud summa ning kõik äririskid jäävad hankija kanda.

Loe samal teemal:

Valdur Kahro ei saanud Pranglil poepidamisega hakkama?”

Konkurss Prangli kaupluse opereerimiseks”

Viimsi Uudised

Jaga: