Rahval ei ole siin midagi arutada, vallavalitsus on otsustanud!

Selliste sõnadega tõrjus abivallavanem Margus Kruusmägi 8. veebruaril toimunud Prangli saare üldkoosolekul saarerahva ettepaneku korraldada informatiivne hääletus sadamakuuri lammutamise küsimuses.

8. veebruaril toimunud Prangli saare üldkoosoleku päevakorras oli saarevanema valimine, laeva sõidugraafikud ja sadamakuur. Esimene punkt jäi kvoorumi puudumise tõttu ära – 172 hääleõiguslikust Prangli püsielanikust oli kohal 54, kvoorum oleks olnud 86.

Avaliku poolthäälte enamusega toetati Terje Lilleoksa jätkamist saarevanemana. Saarerahva ettepanekud laeva- ja bussigraafikute kohta kuulati ära ja nendega lubati arvestada. Ning siis läks palavaks. Abivallavanem Margus Kruusmägi rääkis Kelnase sadama riigistamise plaanidest ja hädavajalikest konteineritest sadamakuuri asemele. Muide, 50 000 eurot konteinerduširuumile läks Valdur Kahro ettepanekuna ka valla 2020. aasta eelarvesse. Küsisin toona volikogu istungil, et kas nende konteinerite paigutamine eeldab sadamakuuri lammutamist, Kahro vastus oli, et ei eelda (täpselt vaata SIIT 1:35:18 – 1:37:58 ).

Aga nagu laupäeval selgus, oli lammutamine juba toona ehk 10. detsembril 2019 Reformierakonna tagatoas otsustatud asi. Vaatamata sellele, et eelmine vallavanem Laine Randjärv oli kehtestanud lammutamisele moratooriumi kuni15. jaanuarini 2020. Aga midagi uut selgus ka – tellitud olevat ekspertiis, mis ütlevat, et sadamakuuri renoveerimise kulud on 90 000 eurot. Paraku ei ole seda ekspertiisi tutvustatud ei saareelanikele ega sadamakuuri perenaisele Annika Pranglile.

Tundub, et saarerahva arvamused sadamakuuri  suhtes jagunevad kaheks – osad pooldavad seal tegevuse jätkamist, osad kuuri lammutamist. Oleks ju võinud vähemalt selgeks teha, kui suured need osad on ja selline ettepanek hääletamiseks ka tehti. Abivallavanema vastus saarerahvale on pealkirjas. Olukord läks nii kuumaks, et ma ei saanud üle küsida, mis on saanud vallavalitsusele edastatud petitsioonist Prangli sadamakuuri toetuseks. Väidetavalt on vallavalitsus selle peale kostnud, et puudub ressurss petitsiooniga tegelemiseks! Eks ta ole –  kes küll jõuab üle lugeda, mitu allkirja 740-st on Prangli püsielanikud. Või seda ei tahetagi, sest vallavalitsus on otsustanud niikuinii.

Sadamakuuri saaga kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et tegemist on süstemaatilise vallakodanike lollitamisega, mida iseloomustavad järgmised asjaolud:

  • volikogu otsuse eiramine – lepingu kadumine või allkirjastamata jätmine vallavanem Alvar Ildi ajal;
  • PRIA taotluse aktsepteerimine 2019. aasta kevadel – oleks juba siis Annika Pranglit lammutamisotsusest informeeritud, oleks hulk närvirakke alles ja tühja tööd tegemata jäänud;
  • MTÜ Prangliranna vaide häbitu tagastamine 2019. aasta sügisel põhjendusel, et „Pranglirannal puudub leping“,…mille üle vaidlus ju käiski;
  • petitsiooni prügikasti viskamine;
  • täielik huvi puudumine saarerahva arvamuste suhtes.

Kahjuks võib sarnaseid näiteid, kus vallakodanikest teerulliga üle sõidetakse, praeguse võimuliidu tegevusest veelgi tuua. Tammelaane arendus, surfiklubi Haabneeme rannas, Kasekännu tee uppumine või sadeveekanalisatsiooni juhtimine Viikjärve on neist juhtumitest vast kõige tuntumad.

Ants Erm            

Kogukondade Viimsi

 

Viimsi Uudised

Jaga: