Raivo Kaare: kaevandused Viimsis rikuksid siinse loodusliku tasakaalu

Viimsi vallavolikogu keskkonnakomisjoni 14. septembri istungil arutati Marina Mineralsi ettepanekut saada luba geoloogiliste uuringute  läbiviimiseks Viimsis Krillimäe tee 2/Viimsi metskond 79 piirkonnas.

Loa taotluse kaaskirjas toob ettevõtte Marina Minerals juhatuse liige Caspar Rüütel muuhulgas välja, et „ehitusmaavara uurimine ja võimalik kasutuselevõtt on mõeldud peamiselt kiirelt areneva Viimsi valla ehitustegevuse toetamiseks“.

Ettevõtte soov on hakata piirkonnas kaevandama  ehitusliiva ja kruusa, mille väljavedu toimuks Randvere tee kaudu. Planeeritavad kaevandused võiks Marina Mineralis nägemuses toimida 6 aastat, pärast mida kujundataks maardlatest veekogud.

Ettevõte on lisanud oma kaevandusplaanidele 3D animatsiooni, milles kujutatakse kaht veekogu koos paljude madaltihedalt rajatud rida-, paaris- ja üksikelamutega.

Kaevanduste (üks 11,5 h ja teine 9,4 h) uuringuteks tuleks 3 aasta jooksul teha kokku 39 puurauku kuni 8 m sügavusele.

Marina Mineralsi soov on, et Viimsi vallavolikogu võtaks selle taotluse suhtes seisukoha tänavu 17. oktoobriks ehk kohalike volikogu valimiste päevaks.

Volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raivo Kaare väljendas selgesõnalist seisukohta kaevanduste uuringuteks loa mitte andmiseks.

„Uuringute lõppes võib tekkida seda läbi viinud ettevõttel nö õigustatud ootus kaevandustegevuseks.  Ilmselge on, et selliste kaevandmistega saaks rikutud Viimsi poolsaare looduslik tasakaal – läheduses asuvate metsade niiskustasakaal läheks paigast ära, ulukite elu oleks häiritud, teedele lisanduks hulk raskeveokeid jne. Seda kõike pole Viimsisse vaja,“ oli Kaare kindel.

Volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni aseesimees Ivo Rull ütles, et ettepanek lähtub vildakatest eeldustest

„Ettepanek lähtub eeldustest, et Viimsis jätkub lähikümnendil väga intensiivne ehitustegevus. Olen viimastel kuudel viimsilastega väga palju otse suheldnud ning pole kohanud kedagi, kes toetaks juba niigi ülerahvastatatud poolsaarele uute elanike massilist lisandumist. Usun, et viimsilased annavad 17. oktoobril mandaadi neile, kes kaitsevad siin aedlinlikku miljööd ja metsaalasid,“ märkis Rull.

Volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmed oli üksmeelselt kaevaduste uuringuteks loa väljastamise vastu.

Tunnusfoto: planeeritav kaevandusala jääb Randvere ja Leppneeme tee risumiskohast nn antenniplatsi suunas (illustratiivne pilt kaevanduste uurimisloa taotlusest).

Viimsi Uudised

Jaga: