REPLIIK: Tanel Einaste madallend keskkonnakomisjoni juhina jätkub

Viimsi vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Tanel Einaste (Reformierakond) näitas taaskord oma suutmatust adekvaatselt korraldada komisjoni tööd.

5. märtsil toimunud komisjoni koosoleku päevakorra kinnitamisel tegi komisjoni aseesimees Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) ettepaneku tõsta päevakorra eelnõus infopunktiks pandud Tammelaane DP eelnõu esimeseks sisuliseks päevakorrapunktiks. Et komisjoni liikmed saaksid eelnõu arutada ning seejärel hääletuse teel kujundada oma seisukoha antud eelnõu suhtes. Senini olnud taoline menetlus keskkonna- ja heakorrakomisjoni tavaline praktika, kaasarvatud ka Tammelaane DP-d käsitlevates otsustes.

5. märtsil Einaste esmalt keeldus Rulli ettepanekut päevakorra kinnitamisel hääletusele panemast.

„Antud eelnõu ei ole üldplaneeringut muutev, see ei ole keskkonnamõjudega seotud,“ väitis Einaste oma selgitustes, miks ei peaks selle suhtes komisjon hääletama ja kujundama hinnangut.

Rull kordas soovi, et infopunktina päevakorra eelnõus olev Tammelaane DP eelnõu tõsetaks sisupunktiks.

„Ei, ma..me ei pane hääletusele!“ jäi Einaste kindlaks. Ja küsis siis mõne hetke pärast volikogu kantselei juhataja Liina Mugult: „Liina, kas ma pean panema sellise…“.

Jah, vastasid nii Mugu kui kui ka Rull.

„Ma võin ise otsustada, ma ei saa seda hääletada,“ jätkas Einaste. Rull esitas selle peale protesti.

Lõpuks nõustus Einaste panema Rulli ettepaneku hääletusele. Ettepanekut toetas 2, erapooletuks jäi 1 ja vastu olid 3 komisjoni liiget. Seega anti komisjonile Tammelaane DP küsimuses üksnes informatsiooni ning oma seisukohta komisjon antud teemal kujundada ei saanud.

Viimsi Uudiste hinnangul on Tanel Einaste näidanud ka varasemalt oma ebapädevust keskkonnakomisjoni töö juhtimisel. Andes näiteks avalikkusele valeinfot, samuti komisjoni istungite päevakordade ja eelnõude ebaprofesionaalsel ettevalmistamisel.

Tunnuspilt: freepik.com/erakogu

Loe samal teemal:

REPLIIK: Tanel Einaste ei suuda keskkonnakomisjoni tööd sisuliselt juhtida”

Tanel Einaste ja Mati Mätlik valetasid Viimsilaste grupi lugejatele”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: