Tanel Einaste ja Mati Mätlik valetasid Viimsilaste grupi lugejatele

Viimsilaste Facebooki grupis toimus 7. jaanuari õhtul mõttevahetus teemal, kuidas kulges hääletus 6. jaanuari vallavolikogu keskkonnakomisjoni istungil.

Temaatiline postitus lähtus 6. jaanuari Viimsi Uudiste loost „Võimuliidu esindajad volikogu keskkonnakomisjonis muutsid meelt“. Selles loos toodi muuhulgas välja, et Eesti 200 esindaja keskkonnakomisjonis Mati Mätlik hääletas 6. jaanuari komisjoni istungil vastu ettepanekule saata volikokku edasi SE483 tauniv pöördumine.

Antud ettepaneku poolt hääletasid Andres Jaanus ja Ivo Rull, vastu hääletasid Tanel Einaste, Mäti Mätlik, Riina Quak ja Darvy Kõdar ning erapooletuks jäi Valter Puuström.

Millegpärast tegid Viimsilaste grupis mõned asjaosalised hoopis teistsuguseid avaldusi. Toome neist välja vaid need, mis puudutavad komisjonis hääletamist või mittehääletamist.

Tanel Einaste: „Mati ei hääletanud selle vastu!“

Mati Mätlik: „Ma ei hääletanud eelnõu vastu.“

Nende valeväidete peale osundas keskkonnakomisjoni aseesimees Ivo Rull Mati Mätlikule: „Loe ka protokolli: 2 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu. Või on valesti protokollitud?“

Mati Mätlik: „Olen kindel, et protokoll näitab midagi muud.“

6. jaanuari volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni protokollis on kirjas: „I. Rull palub panna seisukoha edastamine  volikogusse esitatud kujul hääletamisele.

Komisjoni esimees paneb hääletusele ettepaneku viia seisukoht esitatud kujul volikogusse.

OTSUS:  2 poolt, 4 vastu ja 1 erapooletu häälega ettepanek tagasi lükata.

Seega vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Tanel Einaste ja liige Mati Mätlik valetasid viimsilaste Facebooki grupi liikmele.

Tuunusfoto: pexels.com

Loe samal teemal:

Võimuliidu esindajad volikogu keskkonnakomisjonis muutsid meelt”

Viimsi volikogu keskkonnakomisjon kujundab ranna ehituskeelu vööndit vähendava eelnõu suhtes seisukoha”

Ranna ehituskeelu vööndi vähendamise eelnõu pälvib keskkonnaorganisatsioonide kriitikat”

Viimsi Uudised

Jaga: