REPLIIK: vee-ettevõtte juht ei oma investeeringutest ülevaadet?

Viimsi Uudiste toimetus saatis 7. juulil päringu AS Viimsi Vesi juhatuse liikmele Raul Vanemale.

Küsisime:

„Viimsi vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni aseesimees Tanel Ojang on avaldanud Viimsi Uudises arvamuskommentaari, mis puudutab ka AS Viimsi Vesi aktsiakapitali suurendamist 3,3 miljoni euro võrra valla eelarvest: TANEL OJANG: Viimsi Veele suunatud raha kasutamine jääb ülimalt uduseks” 

Palume Teil lähtuvalt antud kommentaaris esitatud probleemipüsititusest vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kas ASil Viimsi Vesi on olemas täpne kava, milleks valla eelarvest saadud raha kulutatakse?
  2. Kui jah, siis tooge palun välja suuremad investeeringud, nende maksumused ja teostamise ajakava.“

Pakkusime ka Raul Vanemale võimalust avaldada Viimsi Uudistes antud teemal kuni 3000-tähemärgi pikkune artikkel.

8. juulil laekus Raul Vanemalt vastus, mille toome ära täis mahus ja muutmata kujul:

„Kogu informatsioon hetkel vallavalitsuse otsustes.“

Viimsi Uudiste hinnangul on enam kui kummaline, et tänavu jaanuaris tehtud otsuse kohta tõsta AS Viimis Vesi aktsikapitali 3,3 miljoni euro võrra pole pool aastat hiljem ettevõtte tegevjuhil võimalik jagada avalikkusele täpsemat infot. Kas Viimsi Vesi juhatuse liige tõesti ei tea või ei taha öelda, mis selle rahaga täpsemalt tehakse?

Tänavu juuni lõpus kirjutas vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) vastuseks Kogukondade Viimsi volikogu liikmete küsimusele, et kui suures summas on AS Viimsi Veele aktsiakapitali ja OÜ Viimsi Haldusele osakapitali sissemakseid tehtud ning milliste investeeringute kulude katteks, järgmist:

“2024. aastal on AS Viimsi Vesi aktsiakapitali suurendatud 1 596 422 euro võrra, OÜ Viimsi Haldus puhul ei ole osakapitali kõnealusel ajavahemikul suurendatud. Tegevused on seotud taristu ehitamise ja teede taastamisega paralleelselt tee rekonstrueerimisega.”

Niisiis on Viimsi maksumaksjatele Nelgi teelt teada antud, et 3,3 miljonit on läinud/läheb taristu ja teede ehituseks paralleelselt rekonstrueerimisega.

Kas tõesti see ongi kogu info, mida avalikkus meie veemajanduse korraldamise kuludest teadama peaks?!?

Loe samal teemal:

Viimsi elanikele kallineb vesi ja kanalisatsioon taas järgmise aasta veebruaris”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: